Izaberite stranicu

Nadzor i održavanje informacionih sistema

Bezbedan i efikasan rad informacionog sistema uz monitoring i održavanje.

Značaj aktivnog, preventivnog nadzora i održavanja komponenata i celine informacionog sistema ne može biti prenaglašen. Danas, kada gotovo svaki aspekt poslovanja kompanija zavisi od rada informacionog sistema, gubici uzrokovani nefunkcionisanjem bilo kog segmenta ove celine su veliki i mogu da utiču na sudbinu kompanije. Svaki informacioni sistem, bilo da pripada korporaciji ili srednjem ili malom preduzeću zavisi od njegove sposobnosti da funkcioniše optimalno i da se razvija.
Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema. Positive, dajući predloge unapređenja bazirane na sagledanim potrebama klijenta i savremenim tehnološkim trendovima utiče na razvoj informacionog sistema klijenta.
Ukoliko i pored svih preduzetih mera dođe do degradacije funkcije informacionog sistema, važno je, ne samo započeti proces uspostavljanja funkcije sistema, već i ovaj zadatak izvesti prema unapred pripremljenim procedurama, dinamici i redosledu, kako bi se maksimalno umanjila potencijalna šteta zastoja po poslovne procese kompanije. Pored nadzora koje stručnjaci Positive-a vrše putem sistema koji se nalazi u nadzornom centru Positive-a, po potrebi mobilni tim stručnjaka izlazi na lokaciju klijenta i rešava akutne zastoje u radu informacionog sistema.

Positive za svoje klijente, korisnike Ugovora o održavanju informacionog sistema ,obezbeđuje zamenske uređaje, dimenzionisane na način da obavljaju potrebnu funkciju u informacionom sistemu klijenta, dok njihov uređaj ne bude popravljen ili zamenjen novim. Positive poseduje informaciju o podešavanju svakog pojedinačnog uređaja, te će zamenski uređaj u ugovorenom roku biti instaliran kod klijenta, na način kako je to bio i prethodni, neispravan uređaj. Korisnici sistema neće osetiti promene u svom radu.

Positive je za svoje potrebe, ali i za potrebe klijenata razvio bazu znanja koja sadrži sve potrebne informacije, kako opšteg karaktera, vezano za pravila rada pojedinih komponenata informacionog sistema, tako i specifične podatke, saznanja i iskustva u vezi rada svake pojedinačne komponente informacionog sistema obuhvaćenog Ugovorom o održavanju informacionog sistema klijenta. Sve ove informacije čuvaju se na siguran i bezbedan način i u svakom momentu su dostupne putem mobilnih aplikacija i portala Positive-a osobama koje se bave održavanjem informacionog sistema klijenta, bilo da su zaposleni u Positive-u ili su zaposleni u kompaniji klijenta.

Povezane usluge

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.

Usluga Positive backupa podrazumeva lokalni backup na Vašem ili našem uređaju i udaljeni backup (disaster recovery) u našem data centru.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.