Izaberite stranicu

PC radno mesto

Isporuka, postavka i daljinsko održavanje računarske opreme sa antivirusnim rešenjem, nadzorom i zamenskim uređajima – po potrebi.

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatan hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme. Cilj ove usluge je da se svakom zaposlenom omogući rad na računaru ili laptopu, u zavisnosti od potrebe radnog mesta.

Usluga podrazumeva isporuku, instaliranje, podešavanje, testiranje i puštanje u rad isporučene računarske opreme sa svim neophodnim podešavanjima u okviru informacionog sistema Korisnika na lokaciji vršenja usluga.

Računarska oprema se isporučuje davanjem na korišćenje Korisniku od strane Davaoca usluga za period važenja ugovora uz obezbeđivanje potrebnih tehničkih preduslova od strane Korisnika za njeno nesmetano funkcionisanje.

Usluga obuhvata računar, definisan prema sopstvenim poslovnim potrebama, bilo da je laptop ili desktop, sa adekvatnim operativnim sistemom, antivirusnim zaštitnim rešenjem, održavanje opreme za vreme trajanja ugovora, zamenski uređaj, kao i plaćanje obaveza na mesečnom nivou.

Korisniku je na ovaj način omogućeno da poseduje  uvek ispravnu i kvalitetnu opremu i održavanje iste za vreme trajanje ugovora, pri tome ne razmišljajući o amortizaciji i zastarevanju opreme, a istovremeno rešavajući i pitanja funkcionalnosti, bezbednosti, legalnosti i finansiranja.

Komponente usluge

 • Korišćenje računarske opreme;
 • Legalnost Korisnika po pitanju operativnog sistema, za koju garantuje Davalac usluga;
 • Besplatnu isporuku opreme i podešavanje softvera, koji su predmet usluge u okviru postojećeg informacionog sistema;
 • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od računara koji su predmet usluge da bi se usluga obavljala kontinuirano u roku od 2 radna dana;
 • Brz odziv – reakcija na prijavu neispravnosti od strane Korisnika u roku od 4 sata od trenutka prijave a u okviru svog radnog vremena;
 • Mogućnost proširenja obima usluge, uz zaključivanje Aneksa ugovora i prihvaćenu novu Ponudu;
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na opremi koja je obuhvaćena ugovorom;
 • Konfigurisanje Sophos cloud portala;
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška – 8/5;
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.
 • 3 meseca gratis korišćenja usluge, ukoliko se nakon trogodišnjeg aranžmana Korisnik opredeli za nastavak korišćenja usluge.

Kupovina Positive usluge Samostalna kupovina računara
Računar
Sistemski Softver
Antivirusna zaštita
Odloženo plaćanje
Održavanje i nadzor
Backup podataka
Mesečno izveštavanje
Zamenski uređaj
Besplatna implementacija
Staro za novo
Bez inicijalnog troška
Desktop Laptop

Povezane usluge

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

12 + 5 =