Izaberite stranicu

Rent IT

Organizujete kratkoročni događaj, seminar ili manifestaciju?
Usluga RENT IT Vam omogućava:

  • Dodatnu računarsku opremu u skladu sa potrebama događaja;
  • Isporuku i postavku opreme;
  • Podešavanje softvera;
  • Testiranje opreme na lokaciji i puštanje u rad;
  • Legalnost korisnika po pitanju operativnog sistema;
  • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od računara koji su predmet usluge;
  • Monitoring i tehničku podršku na događaju od strane stručnog lica;
  • Instalacija Cloud antivirus rešenja na opremi – Sophos Endpoint Protection Advanced;
  • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima, intervencije za servise koji se mogu daljinski održavati;

Povezane usluge

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.