Postupak instalacije TeamViewer QS

Positive doo je omogućio korisnicima svojih usluga da zatraže i dobiju pomoć naših tehničara u najkraćem roku. Jedan od načina korišćenja naših usluga je i POMOĆ KORISNICIMA DALJINSKIM PUTEM, tj. pristupom naših tehničara računaru korisnika sa udaljene lokacije. Da bi se ovakva usluga mogla ostvariti, potrebno je da korisnik ima, na svom računaru, pokrenut program TeamViewer QS. Ovaj „mali“ program potrebno je preuzeti sa naše internet stranice na sledeći način:

  • Pokrenuti bilo koji internet pretraživač (Microsoft Edge, Chrom, Mozilla, Opera, …).
  • U liniji za navigaciju upisati adresu našeg internet portala: positive.rs . Nakon toga na ekranu će se pojaviti stranica kao na slici 1.

Slika 1

  • Postaviti miš na polje RESURSI, i u padajućem meniju odabrati polje PODRŠKA , a zatim TeamViewer QuickSupport (kao na slici 2.)
  • Program će se snimiti na Vaš računar.

Slika 2                         

  • Otvorite download sekciju na računaru kao na slici 3

Slika 3

  • Pokrenite program. Isti će se odmah pokrenuti (bez prethodne instalacije) i na ekranu će se pojaviti prozor kao na slici 4

Slika 4

  • nakon ovoga, izdiktirajte našem tehničaru ID broj koji je prikazan, a naši tehničari će uraditi sve što je potrebno za rešavanje Vašeg problema.