Uputstvo za korisnike Rad sa aplikacijom tiket.positive.rs

Uputstvo za korisnike – rad sa aplikacijom za tiketing

Aplikaciju je moguće pokrenuti u većini internet pretraživača (IE, Chrome, Firefox, Mozila, Opera,…) na linku http://tiket.positive.rs.

ili

Na početnoj stranici našeg sajta (slika 1), upotrebom linka u gornjem delu www.positive.rs (slika a)

slika a

slika a

Otvoriće se prozor kao na slici 1.

Početni ekran nudi opciju prijavljivanja na sistem pomoću mail adrese i lozinke (slika.1) koja je kreirana pomoću poruke koja je sistemski poslata na mail korisnika.

Slika 1

Slika 1

Klikom na ikonu globusa moguće je izvršiti promenu jezika za prikaz svih menija.

Slika 2

Slika 2

Nakon uspešne prijave na sistem, izgled osnovnog ekrana je kao na slici 3.

Slika 3

Slika 3

Na ovom pogledu, moguće je izvršiti pregled aktivnih tiketa, rešenih tj. završenih tiketa, kao i napraviti pregled po zadatim kriterijumima.

Takođe, moguće je odabrati sledeće opcije (na crvenoj komandnoj liniji):

  • POMOĆ – gde se nalazi tzv. BAZA ZNANJA, uz pomoć koje je možda moguće rešiti Vaš problem bez otvaranja novog tiketa, kao i korisni linkovi odakle je moguće preuzeti i instalirati korisne programe ili pogledati neke druge stranice koje su za Vas interesantne.
Slika 4

Slika 4

  • POŠALJI TIKET (slika 5) gde se unose osnovni podaci u vezi tiketa: kome je tiket namenjen (iz padajućeg menija), koji je nivo prioriteta tiketa (iz padajućeg menija), koja je vrsta tiketa (iz padajućeg menija), u polje NAZIV uneti kratak opis problema ili pitanje kako bi se lakše izvršilo preusmeravanja tiketa na odgovarajuće lice kod POSITIVE-a. U polje PORUKA potrebno je detaljno opisati problem ili postaviti pitanje sa svim potrebnim detaljima koji bi olakšali identifikaciju problema i njegovo rešavanje. Ukoliko postoji potreba da se doda i dodatni dokument (slika i slično) to se može učiniti klikom na DODAJ FAJL u donjem desnom uglu.

Nakon kompletiranja tiketa (popunjavanja svih potrebnih polja), klikom na polje POŠALJI , izvršiće se slanje tiketa na realizaciju.

Napomena: polja „naziv“ i „poruka“ moraju biti popunjeni, u suprotnom tiket nije moguće poslati.

Slika 5

Slika 5

  • VIDI TIKETE je komanda koja vraća osnovni pogled tj. izgled ekrana će biti kao na Slici 3.

Klikom na ime korisnika u padajućem meniju (slika 6), mogu se u sekciji PROFIL popuniti podaci o korisniku; u sekciji KONTAKTI podaci o drugom kontaktu u Vašoj organizaciji. Sekcija IZVEŠTAJ nudi mogućnost generisanja različitih izveštaja o aktivnosti na portalu.

Poslednja sekcija IZLOGUJ SE odjavljuje korisnika sa sistema.

Slika 6

Slika 6

Drugi način postavljanja tiketa

Tiket se može otvoriti i slanjem mail-a na adresu support@positive.visionhelpdesk.com .

U tekstu maila je potrebno opisati sve ono što karakteriše problem koji je nastao, kao i kontakt podatke.

Ovaj način postavljanja tiketa moguć je samo za klijente koji su registrovani u našoj bazi i samo sa mail adrese koja je kod nas definisana kao validna mail adresa određene organizacije tj. korisnika.

Sve ostalo što sledi, funkcioniše kao što je već ranije opisano.

Tiketi se i u ovom slučaju mogu pregledati samo na portalu.

Važna napomena:

U izuzetnim slučajevima, kada je Klijentu onemogućen pristup internetu (iz bilo kog razloga), korisnik može zatražiti da lice iz tehničke podrške otvori tiket u njegovo ime, po njegovom opisu zahteva. U tom slučaju je obavezan da na izveštaj o otvorenom tiketu odgovori potvrdno, slanjem povratnog maila sa tekstom „DA“. Nakon toga će zahtev biti procesuiran.