Uputstvo za podešavanje elektronskog potpisa

Šta je elektronski potpis

Elektronski (digitalni) potpis služi kao dokaz da potpisan dokument nije promenjen na putu od pošiljaoca do primaoca, kao i da obezbedi garantovanje identiteta pošiljaoca.

Drugim rečima, sa radnog mesta ili računara od kuće, vrši se potpisivanje dokumenata i kao takvi oni su potpuno validni i mogu se poslati elektronskim putem na potrebne adrese, bez čekanja u redu u nekoj instituciji, prolaženja kroz saobraćajnu gužvu i slično.

Najprostije rečeno, to je zamena za ručno potpisan dokument.

Elektronski potpis nije slika ili izgled ručnog potpisa!

Kako ga dobiti

Izdavanje elektronskog potpisa vrše određena sertifikaciona tela (MUP, PKS, POŠTA, Halcom). Potrebno je posedovati ličnu kartu sa čipom. Neka sertifikaciona tela izdaju sertifikat na usb-u. To je ujedno i prvi korak u procesu dobijanja elektronskog potpisa.

Šta mi je potrebno na računaru

Računar mora posedovati čitač smart kartica (slika 1).

Slika 1: Čitač (smart) kartica

Slika 1: Čitač (smart) kartica

Kupuje se u prodavnicama računarske opreme. Čitač je univerzalan, tako da ukoliko postoji e-banking i čitač za ebanking na računaru, može se slobodno koristiti i za digitalno potpisivanje.

Noviji operativni sistemi sami instaliraju čitač prvim priključenjem. Provera instaliranosti se vrši jednostavnim očitavanjem same lične karte, aplikacijom „Čelik“ koja se nalazi na sajtu MUP-a. U slučaju da je sertifikat na USB-u, potrebno je ispratiti uputstvo dobijeno od sertifikacionog tela.

Elektronski sertifikat se preuzima sa web stranice sertifikacionog tela kod kojeg je izvšena prijava za elektronski potpis. Uglavnom se dobije i na cd-u od sertifikacionog tela. Instalacija se radi po uputstvu koje je na istom mestu gde i sam sertifikat (na cd-u ili sajtu sertifikacionog tela).

Potreban je program za čitanje pdf dokumenata, na primer Adobe Acrobat Reader (mogu i druge aplikacije namenjene čitanju pdf dokumenata). Program je besplatan i kao takav preuzima se na sajtu Adobe-a. Podešavanje programa zavisi od sertifikacionog tela kod kojeg je uzet sertifikat i nalazi se na sajtu tog sertifikacionog tela.

Kako se potpisuje

Potrebno je otvoriti dokument koji treba potpisati. Odabrati „Tools“ (uputstvo važi za programe Adobe reader 11 i više) i ikonicu „Certificates“. (slika 2)

Slika 2: Odabir opcije

Slika 2: Odabir opcije

Potom u gornjem delu ekrana, klikom na dugme „Digitally Sign“, dobija se mogućnost odabira pozicije i veličine budućeg digitalnog potpisa. (slika 3)

Slika 3: deo postupka digitalnog potpisivanja

Dalje, na sledećem prozoru treba odabrati pravi sertifikat (odabrati „Digital signature, Non-repudiation“ što znači da se radi o sertifikatu za digitalni potpis) i kliknuti na „Sign“. Tražiće pin koji je dobijen od sertifikacionog tela nakon čijeg unosa nudi promenu imena upravo potpisanog dokumenta (originalni dokument se ne menja).

Provera ispravnosti potpisanog dokumetna

Nakon operacije potpisivanja potrebno je zatvoriti dokument ako je ostao otvoren i ponovo ga otvoriti. U gornjem redu treba da stoji tekst „Signed and all signatures are valid“ i pre tog teksta kvačica u zelenom kružiću. (slika 04)

Slika 04: Pravilno potpisan dokument

Slika 04: Pravilno potpisan dokument

Ako izgled nije kao slici i ima crveni krstić umesto zelene kvačice,  nešto od koraka u procesu podešavanja nije ispoštovano i mora se ponoviti postupak podešavanja.

Napomena: Moguća su sitna odstupanja od uputstva usled stalnog napredovanja IT tehnologija i unapređenja softvera, ali suština je ista.