Uputstvo za upotrebu – Positive upravljanje voznim parkom

Otvaranje vožnje

1. Na početnom ekranu postoje dve opcije: OTVARANJE VOŽNJE odnosno ZATVARANJE VOŽNJE.

2. Nije moguće otvoriti novu vožnju ako već postoji otvorena, takođe nije moguće zatvoriti vožnju ako ne postoji otvorena vožnja. Obaveštenje koje skreće pažnju na to izgleda ovako:

3. Ekran, kada se otvara vožnja, izgleda ovako:

4. Prilikom odabira vozila, u padajućem meniju u ponudi su samo ona vozila koja su slobodna:

5. Lokacija je najčešće Novi Sad, te ona stoji kao podrazumevana vrednost. Ukoliko je destinacija neka druga, potrebno je to ukucati u polje Lokacija. Podrazumevana vrednost može se promeniti u skladu sa zahtevom korisnika.

6. Svrha vožnje može da bude privatno ili službeno. Pošto je u većini slučajeva svrha vožnje službena, to je ujedno i podrazumevana vrednost.

7. Početno stanje se automatski popunjava na osnovu izbora vozila, međutim ukoliko se to ne slaže sa brojem na kontrolnoj tabli, omogućena je prepravka podatka. Naravno, ako se primeti neslaganje, to je potrebno uneti u Napomenu.

Napomena: Ukoliko se slučajno dogodi da se početno stanje ne učita, potrebno je kliknuti na dugme „refresh“ koje se nalazi u gornjem delu ekrana – strelica koja pokazuje krug.

8. Stanje vozila je uglavnom neoštećeno, pa je to podrazumevana vrednost. Ukoliko se vozilo zatekne sa nekim oštećenjem, odabirom polja „oštećeno“ za stanje, otvara se novo polje za dodavanje fotografije:

Klikom na Attach file, automatski je ponuđena opcija da se napravi fotografija:

Može se slati više fotografija, ali je preporuka da se što preciznije fotografiše oštećenje u 2-3 slike. Nakon što se klikom na Dugme (crveni krug) sačuvaju uneti podaci, u slučaju oštećenja, fotografije stižu mejlom izabranim zaposlenima (npr. šefu voznog parka i po potrebi drugima).

Zatvaranje i Prepravka u toku vožnje

1. Na početnoj strani potrebno je kliknuti na dugme Zatvaranje vožnje, bez obzira da li se radi o prepravci ili zatvaranju vožnje. U tom slučaju, otvoriće se sledeća slika:

2. Nije moguće menjati polja Vozilo i Početno stanje. Ako se od ostalih podataka ništa nije menjalo, jedino što je potrebno uneti je Završno stanje. To se može učiniti ili putem klizača ili manuelnim unošenjem brojeva u polje.

3. Ukoliko se slučajno unese manji broj od početne kilometraže, program će obavestiti da broj koji je unet nije prihvatljiv. Polje se zatvara pomoću X dugmeta.

4. Ukoliko je potrebno uneti neku promenu vezano za sipanje goriva, servisiranje i pranja vozila, dodatna polja se pojavljuju kada se klikne na odgovarajuću ikonicu. Ta polja je potrebno popuniti, da bi se podaci evidentirali i kasnije služili za analizu:

5. Uneti podaci čuvaju se klikom na dugme u vidu crvenog kruga:

Napomena: ukoliko završna kilometraža nije uneta, ali su zato unete promene u poljima gde je to dozvoljeno, vožnja se ne zatvara, samo se beleže promene. Da bi se vožnja zatvorila potrebno je uneti završnu kilometražu.