Izaberite stranicu

Edukativna radionica namenjena je preduzećima koja svoje poslovanje baziraju na praćenju  naprednih tehnologija i korišćenju digitalnih alata. Cilj edukacije jeste, da kroz predstavljanje funkcionalnosti postojećih tehnoloških rešenja i kroz uvođenje novih, savremenih alata,  doprinesemo stvaranju modernog poslovnog okruženja  i unapređenju svakodnevnih procesa.
Napomena: sadržaji predavanja su prilagođeni i IT inženjerima i menadžerima preduzeća.

20.12.2019.

Privredna komora Srbije, Narodnog fronta 10, Novi Sad

u Plavoj sali na II spratu

10-12h

AGENDA

10:00 skup učesnika

10:15-10:55 Povećanje produktivnosti i efikasnosti kroz Microsoft online alate – MICROSOFT 365 SECURITY

    Stanislava Ilić, menadžer sektora za razvoj – POSITIVE

10:55-11:15 Inteligentna rešenja o usklađenosti i upravljanju rizikom u poslovanju

    Petar Oljača, direktor prodaje – POSITIVE

11:15-11:35 Digitalna transformacija poslovanja kroz digitalni marketing

    Dejana Radanović, generalni menadžer – BRANDIT PRODUCTION

11:35-12:00 posluženje i kafa

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

10 + 7 =