Izaberite stranicu

Kao i svake godine Positive je za svoje korisnike organizovao event na kojem predstavlja rezultate rada protekle godine, kao i svoje namere za narednu poslovnu godinu.

I ove godine odziv naših korisnika je bio odlican i dobili smo priliku da prikažemo nove proizvode i usluge razvijene ove godine. Oduševljen sa pažnjom i zanimanjem koje su gosti pokazali, a posebno me je obradovala cinjenica da su neki od njih glasno konstatovali kako je uocljiv napredak u našem odnosu prema proširenju ponude, sve u cilju zadovoljenja rastucih informatickih potreba korisnika.

PositiveDay - Saša Grbic

PositiveDay - Saša Grbic

Na predavanjima, a na moje zadovoljstvo, i na koktelu nakon predavanja, bilo je reci o ponudi Positive-a vezanoj za naše usluge oko Online nastupa, SEO optimizacije, VoIP rešenja i novim uslugama tehnicke podrške. Takode, na lep odziv naišla je i ponuda Positive tonera.

Promocijom dva stuba našeg poslovanja – sistemskim pristupom problemima kroz unapredenje organizacije i uvodenja standarda ISO 9001, kao i kroz podsticaj inovativnosti kroz veliki broj razlicitih novih proizvoda i usluga baziranih na znanju, Positive je ucvrstio svoju poziciju kod postojecih korisnika, a stekao je i nove potencijalne, za uspešan rad u 2011. godini.

PositiveDay - Filip Miladinovic, Jasna Kamatovic

PositiveDay - Filip Miladinovic, Jasna Kamatovic

Ovo je šansa koju Positive mora da iskoristi ako želi da nastavi sa uspešnim razvojem, ostavljajuci za sobom dve teške godine krize.

Video prilog Live-e.tv o eventu „PositiveDay“ možete pogledati i na našem blogu: