Izaberite stranicu

Preduzece koje želi ne samo da napreduje, vec uopšte drži korak sa konkurencijom mora da ima menadžment sposoban da donosi odluke na osnovu tacnih i pravovremenih informacija.

U današnje doba, jedini nacin da njima raspolaže je da ima uveden informacioni sistem koji te informacije obezbeduje. Ogromne su razlike u percepciji šta je to informacioni siste preduzeca.

Za mnoge u Srbiji to je jednostavan program za knjigovodstvo, fakturisanje, magacin kao jedna celina. Drugu celinu u poslovanju predstavlja Word i pomalo Excell, a ipak sve više i neka vrsta e-mail kominukacije. Poseta internetu je još pomalo tabu, a ozbiljna poslovna primena prava retkost.

Oni koji se malo više bave informacijama, pre svega u okviru poslovnih promena u preduzecu shvataju da im treba jedinstven, integrisan sistem koji obuhvata sve poslovne procese i koji je u mogucnosti da menadžmentu i ostalim korisnicima obezbedi potrebne informacije, kao podršku u odlucivanju.

ERP je prema definiciji profesora Zorana Marjanovica i  Milovana Matijevica, radenoj za potrebe Privredne komore Srbije:

………………………………………..

 • ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi se koriste u preduzecima za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa neophodnih za postizanje poslovnih ciljeva preduzeca.
 • ERP aplikacije koriste se u upravljanju resursima, kao što su: finansije, kapital, kadrovi (HR), materijalna sredstva i osnovna fizicka infrastruktura preduzeca.
 • Ove aplikacije prate, usmeravaju, analiziraju i izveštavaju o stanju svakog pojedinog resursa.
 • Pod ERP aplikacijama podrazumevaju se sistemi koji su posebno namenjeni odredenom tipu industrije, kao i softver koji zadovoljava poslovne potrebe razlicitih vrsta preduzeca.
 • ERP sisteme odlikuje relativno visoka cena po korisniku, što ih odvaja od low-end, najcešce knjigovodstvenog softvera. Kako bi se razlikovale od aplikacija koje pružaju ogranicene mogucnosti pracenja poslovnih parametara, ERP aplikacije se definišu kao sistemi koji moraju da zadovolje sledece preduslove:
  1) Višenivoska (n-tier) platforma (arhitektura) – aplikacija je projektovana za server/host i client/server okruženja.
  2) Integrisanost – ERP integriše sve podatke i poslovne procese jedne organizacije u uniformni sistem.
  3) Modularnost –Iako ERP rešenje nudi niz funkcionalnih modula, prilikom implementacije ne moraju se implementirati svi moduli, vec samo oni koji su trenutno potrebni zaposlovanje preduzeca. Ukoliko se u periodu nakon implementacije javi potreba za dodatnim modulima, bez ikakvih posledica na poslovanje mogu se uvoditi dodatni moduli.
  4) Interoperabilnost –Moduli ERP-a se mogu integrisati/biti interoperabilni sa modulima drugih ERP sistema.
 • Minimalni funkcionalni obuhvat ERP sistema je:
  (a) Enterprise Resource Management (Upravljanje resursima preduzeca). Sastoji se od modula za upravljanje finansijama, kadrovima, platama, nabavkom, prodajom, aplikacija za pracenje ianaliziranje poslovnih i finansijskih performansi preduzeca, te aplikacija za upravljanje imovinom preduzeca.

  (b)
  Operations and Manufacturing Applications (Aplikacije za podršku proizvodnji ili osnovnim delatnostima preduzeca). Objedinjuje module koje preduzeca koriste u podršci pružanjuusluga vezanih za svoje specificne delatnosti i module za podršku industrijskoj proizvodnji.
 • Ukoliko aplikacija ne zadovoljava ovih pet uslova, ne može se smatrati punopravnim poslovnim softverom ERP klase.
 • ERP sistemi u punoj funkcionalnosti obuhvataju i:
 • (a) Supply Chain Management (Upravljanje lancima snabdevanja).
  (b)  CRM (Upravljanje odnosima s klijentima).

  (c)   Business Analytics (Poslovna analitika odnosno izveštavanje)Ovi moduli su opcioni, ali postaju obavezni od 01. januara 2013. godine.
  ……………………………………..

Ovo je jedna od definicija koja oznacava funkcionalnost, ali i pojašnjava koje su potrebe savremenog preduzeca u ovoj oblasti.

Zanima me koji je procenat preduzeca u Srbiji, pre svega malih i srednjih koja koriste aplikacije koje zadovoljavaju veci deo ovih uslova? Ima li domaceg softvera koji zadovoljava ove kriterijume? Da li smo spremni da u potpunosti uvedemo ova rešenja u naša preduzeca? Šta nam nedostaje? Edukacija, iskustvo, novac?

Ovo su pitanja na koja bih želeo da dam odgovore u narednom periodu…