Izaberite stranicu

U trenucima krize koja je svom snagom zahvatila i IT industriju, javlja se tracak nade. Prošle nedelje održana je promocija Vojvodanskog klastera IT kompanija. Clanstvo cine 23 IT kompanije, uglavnom iz Novog Sada, sa preko 1.500 zaposlenih i jasnom izvoznom orijentacijom.

Zanimljivo je reci, da ova, za širu javnost prakticno anonimna grupa, zapošljava vecinu ljudi zaposlenih u IT sektoru u Vojvodini, a verovatno ostvaruje i najveci devizni priliv od IT industrije u Vojvodini.

Vojvodanski ICT klaster

www.vojvodinaictcluster.org

Radi se, naravno, pretežno o softverskim kompanijama koje zapošljavaju mlade, visoko obrazovane kompjuterske strucnjake, pre svega u polju programiranja.

U sveopštom kukanju i horu žalopojki, javlja se glas koji treba da pokaže put ka razvoju i napretku. Moguce je ostvarivati rast, moguce je povecavati izvoz, moguce je zapošljavati mlade obrazovane ljude.

Na srecu, posle više godina prakticnog ignorisanja ove izvozne grane, sada i državni organi, razlicite agencije, pa i politicari, prepoznaju i podržavaju ovaj nacin poslovanja. Nadam se da ce aktivnosti klastera snažno podstaci i one koji se još nisu ukljucili, da ozbiljno razmisle i prihvate model razvoja i poslovanja koje clanice klastera nude.

Potpuno otvorene prema svetu i konkurenciji u medunarodnim okvirima ovakve kompanije pokazuju put za ostatak napacene srpske (vojvodanske) industrije.

Prodaja znanja ostaje naš najveci izvozni adut i smatram da je ovom projektu potrebno dati najvecu mogucu podršku.