Izaberite stranicu

Cenovnik usluga tehničke podrške

Krajnji korisnici
Red.brojNaziv uslugeNivo podrškeKonačna cena
1Ugradnja kupljene komponente (na lokaciji servisa, bez konfigurisanja)L10.00
2Ugradnja i konfigurisanje kupljene komponente (osim matične ploče, na lokaciji servisa)L11,500.00
3Čišćenje računara od mehaničkih nečistoćaL11,000.00
4Započeti radni sat tehničara u servisuL1/L23,000.00
5Započeti radni sat tehničara na terenuL1/L23,500.00
6Ugradnja matične ploče sa konfigurisanjemL12,500.00
7Prebacivanje elektronike u novo kućišteL12,500.00
8Reparacija oštećenog operativnog sistemaL15,000.00
9Čišćenje postojeće instalacije od virusaL15,500.00
10Započeti radni sat inženjera u servisuL2/L35,000.00
11Započeti radni sat inženjera na terenuL2/L36,000.00
12Osnovno podešavanje aktivnog mrežnog uređajaL24,000.00
13Osnovno konfigurisanje računara za rad u mrežiL24,000.00
14Konstatacija kvaraL1/L21,000.00
15Backup podataka sa računara do 1tbL1/L24,500.00
16Instalacija operativnog sistema (instalacija,reparacija i reinstalacija opreativnog sistema sa drajverima i pratećim softverom, konfigurisanje za osnovni rad)L1/L23,500.00
17Izlazak na teren (cena se odnosi na teritoriju novog sada. Cena van Novog Sada iznosi 1.000,00 rsd + 80rsd/km) –1,500.00
18Isporuka novog računara na adresu – Novi Sad (isporuka, povezivanje i puštanje u rad za računare sa kupljenim operativnim sistemom) –2,500.00
19

Isporuka novog računara na adresu – do 30km

(Isporuka, povezivanje i puštanje u rad za računare sa kupljenim operativnim sistemom)

3,500.00
20

Isporuka novog računara na adresu – do 60km

(Isporuka, povezivanje i puštanje u rad za računare sa kupljenim operativnim sistemom)

4,500.00
21Podešavanje mailova korisnicima (novi server) – po korisnikuL11,500.00
22Učlanjivanje računara u domen – po korisnikuL11,500.00
23Konfiguracija smart telefona za korišćenje mail servisa – po uređajuL12,000.00
24Hitna intervencija (uzimanje uređaja u rad preko reda)CENA + 50%
Serverska infrastruktura
Red.brojNaziv uslugeNivo podrškeKonačna cena
1Instalacija Linux OS – inicijalna konfiguracijaL14,000.00
2Instalacija Windows server OS i inicijalna konfiguracijaL314,000.00
3Migracija mailova imap->imapL28,750.00
4Migracija mailova po količini podataka – 5GbL13,500.00
5Podešavanje Samba file shareL28,750.00
6Podešavanje mysql sa phpmyadminL213,000.00
7Konfiguracija Win mrežnih servisa (DHCP i DNS)L29,000.00
8Konfiguracija WSUS role i kontrola update-a klijentskih računaraL345,000.00
9Update servera – po serveruL28,500.00
10Konfiguracija Office 365 tenanta (domena, Exchange Online-a)L26,000.00
11Podešavanje Web serveraL318,000.00
12Dizajn i konfiguracija Aktivnog direktorijumaL328,000.00
13Napredno podešavanje servera (bios/uefi) – raidL312,000.00
14Implementacija Windows File Server ulogeL318,000.00
15Instalacija i konfiguracija FTP serveraL218,000.00
16Instalacija SQL Server-a i inicijalna konfiguracijaL218,000.00
17Podešavanje DNS-a za mail deliveryL312,000.00
18Instalacija i inicijalna konfiguracija Hyper-V serveraL324,000.00
19Instalacija i inicijalna konfiguracija ESXi serveraL318,000.00
20Napredna konfiguracija Exchange Onpremise, Exchange OnlineL315,000.00
21Konfiguracija i implementacija SoHo NAS uređajaL28,500.00
22Podešavanje Mail servera (podrazumeva prethodnu konfiguraciju DNS srv)L318,000.00
23Instalacija i konfiguracija Exchange Mail Server-aL360,000.00
24Podešavanje Mail servera sa Webmail-omL324,000.00
25Instalacija i konfiguracija SharePoint Server-aL3Na upit
26Napredno podešavanje virtualne mreže, storage na hipervizorima (Hyper-V, ESXi) – Optimizacija-L324,000.00
Mrežna infrastrukura
Red.brojNaziv uslugeNivo podrškeKonačna cena
1Podešavanje nadzora na mrežnim uređajima – po uređajuL22,000.00
2Konfigurisanje access point-ovaL24,500.00
3Podešavanje VLAN – po VLAN-uL26,000.00
4Osnovno podešavanje rutera i svičevaL26,000.00
5Napredno podešavanje rutera i svičevaL3Na upit
6Podešavanje VPN servera na mrežnom uređaju (daljinski pristup lokalnim resursima) – do 5 korisnikaL212,000.00
7Podešavanje IPsec Tunela – cena 50% niža ukoliko su u pitanju dva ista vendoraL328,000.00
8Podesavanje Failover i dual uplink (active-active mode)L310,000.00
9Dizajn, implementacija i napredna konfiguracija Point-to-Point bežičnih linkovaL330,000.00
10Podešavanje Unifi vaučer sistema uz podešavanje kontrolnog panela za operatera (pogodno
za hotele)
L350,000.00
11Detekcija i otklanjanje problema u mreži koja nije obuhvaćena ugovorom – po satuL24,500.00
12Konfiguracija FreePBX i AsteriskNOW VoIP centralaL2Na upit
Bekap i oporavak sistema
Red.brojNaziv uslugeNivo podrškeKonačna cena
1Konfiguracija bekap-a fizičke mašine Veeam Agent alatom (sa inicijalnim bekap-om)L24,500.00
2Instalacija i podešavanje bekapa Altaro alatomL39,000.00
3Instalacija i podešavanje bekapa Altaro alatom + 2 inženjerska sata ukoliko se podešava i offsite bekapL318,000.00
4Migracije uloga na serveru (ne samo migracija, već po ulozi)L2/L3na upit
5Bekap konfiguracije mrežnih uređaja-po uređajuL22,000.00
6Konfiguracija bekapa MSSQL bazaL29,000.00
Projekti i analize
Red.brojNaziv uslugeNivo podrškeKonačna cena
1Pravljenje fizicke i logicke topologije – preduslov analiza stanjaL310,000.00
2Dizajn Wireless mrežaL324,000.00
3Dizajn i redizajn računarskih mreža. Pravljenje IP planaL350,000.00
4Izrada elaborata- analiza stanja sa predlogom rešenjaL2na upit
Bezbednost
Red.brojNaziv uslugeNivo podrškeKonačna cena
1Osnovno podešavanje Sophos Firewall – 30% popust uz kupovinu uređajaL217,500.00
2Napredno podešavanje Sophos FirewallL3Na upit
3Izrada akta o bezbednosti informacionog sistemaL3Na upit

Nivoi usluga tehničke podrške

Tehnička podrška kompanije POSITIVE u mogućnosti je pružiti usluge i ukoliko nemate ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji, ili ukoliko ga posedujete ali njime nije pokrivena oblast koja vas interesuje.

Podrška nivoa 1 (L1)

Ovo su usluge koje obezbeđuju osnovnu tehničku podršku i rešavanje problema. Najčešći primeri su resetovanje lozinke, konfiguracija i instalacija štampača i sličnih uređaja, instrukcije za prekid i popravku određenih komponenti računara i stručnu eskalaciju do podrške za nivo 2 i 3. Podrazumeva i prikupljanje, analizu i prenos informacija o problemu kod korisnika. L1 podrška takođe može da vrši identifikaciju pitanja nivoa 2 i nivoa 2 gde su rešenja za konfiguracije već dokumentovana i dešavala su se ranije kod korisnika.

 

Podrška nivoa 2 (L2)

Ovo su usluge koje su namenjene za naprednije instalacije, konfiguracije i detekcije problema na desktop, laptop, mrežnim i drugim uređajima IKT sistema i mogu da dele rad sa podrškom nivoa 3. Podrška nivoa 2 generalno se bavi konfiguracijom, rešavanjem tekućih problema, instalacijom softvera i hardvera. Oni se bave eskaliranim problemima za koje podrška nivoa 1 nije opremljena. Nivo 2 podrške će ponekada eskalirati na nivo 3, a u zavisnosti od problema i načina rada. Dakle, rešavaju poznate probleme, istražuju i implementiraju popravke koje samo ako su izvan skupa veština ili njihovih sposobnosti eskaliraju na nivo 3.

Podrška nivoa 3 (L3)

Ovo su usluge koje se tiču kompleksnih projekata, problema, konfiguracija, administracija koje se odnose na serversku i mrežnu infrastrukturu. Najčešći primeri su DataCentar, e-mail, File share, segmentacija računarske mrežne opreme, statičko i dinamičko rutiranje, primena enkripcije i slično. Lica koja obavljaju podršku nivoa 3 (L3) su lica na najvišem stepenu stručnosti, iskustva i sertifikata u kompaniji i predstavljaju tim za rešavanje teških problema, izazova i uvođenje inovativnih rešenja koja se primenjuju u radu. Aktivno učestvuju u razvoju novih rešenja.

Kompanija POSITIVE,  prilikom održavanja i delom upravljanja resursima Vašeg IKT sistema postupa u skladu sa međunarodno akreditovanim standardom ISO 27001 – SISTEM MENADŽMENTA ZA BEZBEDNOST INFORMACIJA, kao i u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije (Zakon o informacionoj bezbednosti), kao i svim ostalim pozitivnim propisima, uključujući i sopstvene, odnosno korisnikove interne aktime koji regulišu predmetnu oblast, i to ukoliko ih je korisnik prezentovao, odnosno ukoliko je imao mogućnost upoznavanja sa istim (politika privatnosti i dr.).

Iskazane cene su orijentacionog karaktera i kompanija POSITIVE zadržava pravo promene cena svih usluga, bez prethodne najave i objave na zvaničnoj web stranici kompanije.