Izaberite stranicu

Cenovnik usluga tehničke podrške

Krajnji korisnici
Red.broj Naziv usluge Nivo podrške Konačna cena
1 Ugradnja kupljene komponente (na lokaciji servisa, bez konfigurisanja) L1 0.00
2 Ugradnja i konfigurisanje kupljene komponente (osim matične ploče, na lokaciji servisa) L1 1,500.00
3 Čišćenje računara od mehaničkih nečistoća L1 1,000.00
4 Započeti radni sat tehničara u servisu L1/L2 2,500.00
5 Započeti radni sat tehničara na terenu L1/L2 3,000.00
6 Ugradnja matične ploče sa konfigurisanjem L1 2,500.00
7 Prebacivanje elektronike u novo kućište L1 2,500.00
8 Reparacija oštećenog operativnog sistema L1 5,000.00
9 Čišćenje postojeće instalacije od virusa L1 5,500.00
10 Započeti radni sat inženjera u servisu L2/L3 4,000.00
11 Započeti radni sat inženjera na terenu L2/L3 5,000.00
12 Osnovno podešavanje aktivnog mrežnog uređaja L2 4,000.00
13 Osnovno konfigurisanje računara za rad u mreži L2 4,000.00
14 Konstatacija kvara L1/L2 1,000.00
15 Backup podataka sa računara do 1tb L1/L2 4,500.00
16 Instalacija operativnog sistema (instalacija,reparacija i reinstalacija opreativnog sistema sa drajverima i pratećim softverom, konfigurisanje za osnovni rad) L1/L2 3,500.00
17 Izlazak na teren (cena se odnosi na teritoriju novog sada. Cena van Novog Sada iznosi 1.000,00 rsd + 80rsd/km)  – 1,500.00
18 Isporuka novog računara na adresu – Novi Sad (isporuka, povezivanje i puštanje u rad za računare sa kupljenim operativnim sistemom)  – 2,500.00
19

Isporuka novog računara na adresu – do 30km

(Isporuka, povezivanje i puštanje u rad za računare sa kupljenim operativnim sistemom)

3,500.00
20

Isporuka novog računara na adresu – do 60km

(Isporuka, povezivanje i puštanje u rad za računare sa kupljenim operativnim sistemom)

4,500.00
21 Podešavanje mailova korisnicima (novi server) – po korisniku L1 1,500.00
22 Učlanjivanje računara u domen – po korisniku L1 1,500.00
23 Konfiguracija smart telefona za korišćenje mail servisa – po uređaju L1 2,000.00
24 Hitna intervencija (uzimanje uređaja u rad preko reda) CENA + 50%
Serverska infrastruktura
Red.broj Naziv usluge Nivo podrške Konačna cena
1 Instalacija Linux OS – inicijalna konfiguracija L1 4,000.00
2 Instalacija Windows server OS i inicijalna konfiguracija L3 14,000.00
3 Migracija mailova imap->imap L2 8,750.00
4 Migracija mailova po količini podataka – 5Gb L1 3,500.00
5 Podešavanje Samba file share L2 8,750.00
6 Podešavanje mysql sa phpmyadmin L2 13,000.00
7 Konfiguracija Win mrežnih servisa (DHCP i DNS) L2 9,000.00
8 Konfiguracija WSUS role i kontrola update-a klijentskih računara L3 45,000.00
9 Update servera – po serveru L2 8,500.00
10 Konfiguracija Office 365 tenanta (domena, Exchange Online-a) L2 6,000.00
11 Podešavanje Web servera L3 18,000.00
12 Dizajn i konfiguracija Aktivnog direktorijuma L3 28,000.00
13 Napredno podešavanje servera (bios/uefi) – raid L3 12,000.00
14 Implementacija Windows File Server uloge L3 18,000.00
15 Instalacija i konfiguracija FTP servera L2 18,000.00
16 Instalacija SQL Server-a i inicijalna konfiguracija L2 18,000.00
17 Podešavanje DNS-a za mail delivery L3 12,000.00
18 Instalacija i inicijalna konfiguracija Hyper-V servera L3 24,000.00
19 Instalacija i inicijalna konfiguracija ESXi servera L3 18,000.00
20 Napredna konfiguracija Exchange Onpremise, Exchange Online L3 15,000.00
21 Konfiguracija i implementacija SoHo NAS uređaja L2 8,500.00
22 Podešavanje Mail servera (podrazumeva prethodnu konfiguraciju DNS srv) L3 18,000.00
23 Instalacija i konfiguracija Exchange Mail Server-a L3 60,000.00
24 Podešavanje Mail servera sa Webmail-om L3 24,000.00
25 Instalacija i konfiguracija SharePoint Server-a L3 Na upit
26 Napredno podešavanje virtualne mreže, storage na hipervizorima (Hyper-V, ESXi) – Optimizacija- L3 24,000.00
Mrežna infrastrukura
Red.broj Naziv usluge Nivo podrške Konačna cena
1 Podešavanje nadzora na mrežnim uređajima – po uređaju L2 2,000.00
2 Konfigurisanje access point-ova L2 4,500.00
3 Podešavanje VLAN – po VLAN-u L2 6,000.00
4 Osnovno podešavanje rutera i svičeva L2 6,000.00
5 Napredno podešavanje rutera i svičeva L3 Na upit
6 Podešavanje VPN servera na mrežnom uređaju (daljinski pristup lokalnim resursima) – do 5 korisnika L2 12,000.00
7 Podešavanje IPsec Tunela – cena 50% niža ukoliko su u pitanju dva ista vendora L3 28,000.00
8 Podesavanje Failover i dual uplink (active-active mode) L3 10,000.00
9 Dizajn, implementacija i napredna konfiguracija Point-to-Point bežičnih linkova L3 30,000.00
10 Podešavanje Unifi vaučer sistema uz podešavanje kontrolnog panela za operatera (pogodno
za hotele)
L3 50,000.00
11 Detekcija i otklanjanje problema u mreži koja nije obuhvaćena ugovorom – po satu L2 4,500.00
12 Konfiguracija FreePBX i AsteriskNOW VoIP centrala L2 Na upit
Bekap i oporavak sistema
Red.broj Naziv usluge Nivo podrške Konačna cena
1 Konfiguracija bekap-a fizičke mašine Veeam Agent alatom (sa inicijalnim bekap-om) L2 4,500.00
2 Instalacija i podešavanje bekapa Altaro alatom L3 9,000.00
3 Instalacija i podešavanje bekapa Altaro alatom + 2 inženjerska sata ukoliko se podešava i offsite bekap L3 18,000.00
4 Migracije uloga na serveru (ne samo migracija, već po ulozi) L2/L3 na upit
5 Bekap konfiguracije mrežnih uređaja-po uređaju L2 2,000.00
6 Konfiguracija bekapa MSSQL baza L2 9,000.00
Projekti i analize
Red.broj Naziv usluge Nivo podrške Konačna cena
1 Pravljenje fizicke i logicke topologije – preduslov analiza stanja L3 10,000.00
2 Dizajn Wireless mreža L3 24,000.00
3 Dizajn i redizajn računarskih mreža. Pravljenje IP plana L3 50,000.00
4 Izrada elaborata- analiza stanja sa predlogom rešenja L2 na upit
Bezbednost
Red.broj Naziv usluge Nivo podrške Konačna cena
1 Osnovno podešavanje Sophos Firewall – 30% popust uz kupovinu uređaja L2 17,500.00
2 Napredno podešavanje Sophos Firewall L3 Na upit
3 Izrada akta o bezbednosti informacionog sistema L3 Na upit

Nivoi usluga tehničke podrške

Tehnička podrška kompanije POSITIVE u mogućnosti je pružiti usluge i ukoliko nemate ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji, ili ukoliko ga posedujete ali njime nije pokrivena oblast koja vas interesuje.

Podrška nivoa 1 (L1)

Ovo su usluge koje obezbeđuju osnovnu tehničku podršku i rešavanje problema. Najčešći primeri su resetovanje lozinke, konfiguracija i instalacija štampača i sličnih uređaja, instrukcije za prekid i popravku određenih komponenti računara i stručnu eskalaciju do podrške za nivo 2 i 3. Podrazumeva i prikupljanje, analizu i prenos informacija o problemu kod korisnika. L1 podrška takođe može da vrši identifikaciju pitanja nivoa 2 i nivoa 2 gde su rešenja za konfiguracije već dokumentovana i dešavala su se ranije kod korisnika.

 

Podrška nivoa 2 (L2)

Ovo su usluge koje su namenjene za naprednije instalacije, konfiguracije i detekcije problema na desktop, laptop, mrežnim i drugim uređajima IKT sistema i mogu da dele rad sa podrškom nivoa 3. Podrška nivoa 2 generalno se bavi konfiguracijom, rešavanjem tekućih problema, instalacijom softvera i hardvera. Oni se bave eskaliranim problemima za koje podrška nivoa 1 nije opremljena. Nivo 2 podrške će ponekada eskalirati na nivo 3, a u zavisnosti od problema i načina rada. Dakle, rešavaju poznate probleme, istražuju i implementiraju popravke koje samo ako su izvan skupa veština ili njihovih sposobnosti eskaliraju na nivo 3.

Podrška nivoa 3 (L3)

Ovo su usluge koje se tiču kompleksnih projekata, problema, konfiguracija, administracija koje se odnose na serversku i mrežnu infrastrukturu. Najčešći primeri su DataCentar, e-mail, File share, segmentacija računarske mrežne opreme, statičko i dinamičko rutiranje, primena enkripcije i slično. Lica koja obavljaju podršku nivoa 3 (L3) su lica na najvišem stepenu stručnosti, iskustva i sertifikata u kompaniji i predstavljaju tim za rešavanje teških problema, izazova i uvođenje inovativnih rešenja koja se primenjuju u radu. Aktivno učestvuju u razvoju novih rešenja.

Kompanija POSITIVE,  prilikom održavanja i delom upravljanja resursima Vašeg IKT sistema postupa u skladu sa međunarodno akreditovanim standardom ISO 27001 – SISTEM MENADŽMENTA ZA BEZBEDNOST INFORMACIJA, kao i u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije (Zakon o informacionoj bezbednosti), kao i svim ostalim pozitivnim propisima, uključujući i sopstvene, odnosno korisnikove interne aktime koji regulišu predmetnu oblast, i to ukoliko ih je korisnik prezentovao, odnosno ukoliko je imao mogućnost upoznavanja sa istim (politika privatnosti i dr.).

Iskazane cene su orijentacionog karaktera i kompanija POSITIVE zadržava pravo promene cena svih usluga, bez prethodne najave i objave na zvaničnoj web stranici kompanije.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

2 + 11 =