Our clients

Positive je kroz više od 20 godina svog postojanja imao čast da sarađuje sa mnogim uspešnim kompanijama, različitih veličina i delatnosti. Uspeh svake od njih, odražavao se na uspeh i ugled Positive-a, kroz doprinos razvoju informacionog sistema klijenta. Sa mnogima od njih Positive je razvio odnos koji prevazilazi samo poslovni. Veliki uspeh i ponos predstavlja  činjenica da sa nekim od navedenih kompanija sarađujemo od prvih dana postajanja Positive-a.

Mala i srednja preduzeća

Enterprise

Javni sektor

Naučno obrazovni

Zdravstvo

Kultura