Sophos Gold Partner

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Stanislava Ilić Certified Sales Consultant
Goran Cvijanović Sophos Certified Architect Endpoint Protection
Zlatko Markser Sophos Certified Architect Endpoint Protection
Goran Cvijanović Sophos Certified Architect Enduser Protection Web and Email
Zlatko Markser Sophos Certified Architect Enduser Protection Web and Email
Goran Cvijanović Sophos Certified Architect UTM FullGuard
Goran Cvijanović Sophos Certified Engineer
Zlatko Markser Sophos Certified Engineer
Zlatko Markser Sophos Certified Sales Consultant
Miljan Radanović SOPHOS DATA PROTECTION
Petar Oljača SophosEndpointSecurity&Control
Goran Cvijanović UTM - Certified Engineer
Zlatko Markser Sophos Certified Architect UTM FullGuard

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

3 + 15 =