ISO 27001:2011

Savremeno poslovanje počiva na informacionim tehnologijama, komunikacija se odvija putem bežičnih i mobilnih mreža. Zaštita i bezbednost informacija postala je imperativ današnjice. ISO/IEC 27001:2013 je međunarodni standard koji uređuje  zaštitu i bezbednost informacija i predstavlja najbolju praksu u ovoj oblasti. Ona ima poseban značaj za preduzeća poput Positive doo, koja se bave pružanjem IT usluga i imaju veliku potrebu za očuvanje poverljivosti i integriteta podataka.

Razlog za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću informacija je dvojak: s jedne strane svaka organizacija želi da zaštiti svoje informacije koje imaju značaj u njenom poslovanju, s druge strane svaka kompanija želi da je poslovni partneri vide kao odgovornog, pouzdanog partnera, koja zna kako da zaštiti od zloupotreba ne samo svoje već i informacije svojih partnera.

Sertifikacijom standarda ISO 27001 želimo da demonstriramo odgovorni pristup na polju bezbednosti informacija, da istaknemo da naši poslovni procesi počivaju na temeljima bezbednosti i zaštite informacija i da smo usmereni na stalna poboljšavanja na ovom polju.

Benefiti:

 • Uvek dostupna informacija u zaštićenom, bezbednom okruženju
 • Efektivniji i efikasniji informacioni sistema
 • Povećanje poverenja klijenata i partnera
 • Poboljšanje celokupnog ugleda preduzeća
 • Efikasnije korišćenje resursa potrebnih za distribuciju i čuvanje podataka
 • Proaktivan pristup: pravovremena identifikacija rizika
 • Usklađenost sa zakonskim propisima
 • Bezbedno i sigurno e-poslovanje
 • Utemeljenje dobre poslovne prakse
 • Uspostavljanje uloga i odgovornosti
 • Konkurentska prednost