Izaberite stranicu

Konsalting i edukacija

01

Analiza stanja informacionog sistema

Kompanije, bez obzira na svoju veličinu, smatraju svoj informacioni sistem kao neodvojivi deo poslovnih procesa, značajnih za uspeh u poslovanju. Savremeni informacioni sistemi predstavljaju okvir, infrastrukturu za podršku evidenciji, nadzoru i poslovnom planiranju u donošenju svakodnevnih odluka. Informacioni sistem predstavlja izuzetno značajnu komponentu svakog poslovnog sistema i mora da prati, ali i predviđa i predvodi razvoj ostalih komponenti poslovanja.
02

BIS (Bezbednost Informacionih Sistema)

Sve češći napadi na integritet informacionog sistema i podatke kompanije predstavljaju globalni, svetski problem i zahtevaju sistematičan odgovor.

03

Biznis proces modeling i reinženjering

Business Process Modeling – BPM je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati

04

Kontinualno upravljanje kvalitetom

Positive je kao kompanija lider u pružanju IT usluga, rano prepoznala značaj organizacije svog poslovanja u skladu sa primenjivim standardima kvaliteta.

05

Obuke u oblasti kvaliteta i informacionih tehnologija

Podizanje nivoa znanja i razumevanja informacionog sistema i poslovnih procesa kroz radionice sa zaposlenima.

06

Edukacija IT administratora

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.

07

Edukacija zaposlenih

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

08

Unapređenje vizuelnog identiteta

Korporativni identitet značajan za svaku kompaniju koja svoje usluge plasira ka auditorijumu

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

4 + 13 =