Izaberite stranicu

Konsalting i edukacija

01

Analiza stanja informacionog sistema

Kompanije, bez obzira na svoju veličinu, smatraju svoj informacioni sistem kao neodvojivi deo poslovnih procesa, značajnih za uspeh u poslovanju. Savremeni informacioni sistemi predstavljaju okvir, infrastrukturu za podršku evidenciji, nadzoru i poslovnom planiranju u donošenju svakodnevnih odluka. Informacioni sistem predstavlja izuzetno značajnu komponentu svakog poslovnog sistema i mora da prati, ali i predviđa i predvodi razvoj ostalih komponenti poslovanja.
02

BIS (Bezbednost Informacionih Sistema)

Sve češći napadi na integritet informacionog sistema i podatke kompanije predstavljaju globalni, svetski problem i zahtevaju sistematičan odgovor.

03

Biznis proces modeling i reinženjering

Business Process Modeling – BPM je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati

04

Kontinualno upravljanje kvalitetom

Positive je kao kompanija lider u pružanju IT usluga, rano prepoznala značaj organizacije svog poslovanja u skladu sa primenjivim standardima kvaliteta.

05

Obuke u oblasti kvaliteta i informacionih tehnologija

Podizanje nivoa znanja i razumevanja informacionog sistema i poslovnih procesa kroz radionice sa zaposlenima.

06

Edukacija IT administratora

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.

07

Edukacija zaposlenih

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

08

Unapređenje vizuelnog identiteta

Korporativni identitet značajan za svaku kompaniju koja svoje usluge plasira ka auditorijumu