Izaberite stranicu

BIS (Bezbednost Informacionih Sistema)

Razvojem informacionih tehnologija i činjenicom da su kompanije upućene na upotrebu ovih tehnologija, pitanje informacione bezbednosti postalo je jedno od najvažnijih pitanja prilikom uspostavljanja i primene informacionog sistema kompanije. Sve češći napadi na integritet informacionog sistema i podatke kompanije predstavljaju globalni, svetski problem i zahtevaju sistematičan odgovor.

Zakon o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 6/2016 i 94/2017) propisuje obavezu sprovođenja mera zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima (IKT sistemi, sistemi bazirani na informaciono-komunikacionim tehnologijama), pri čemu kao bezbednosni rizik podrazumeva događaje koji ugrožavaju funkcionisanje IKT sistema i definiše odgovornosti kompanije prilikom upravljanja i korišćenja IKT sistema. IKT sistem predstavlja skup svih oblika tehnologija koje se koriste za kreiranje, čuvanje i razmenu informacija u različitim vidovima (poslovni podaci, govor, zvuk, slike i sl.)

Većina konkretnih mera čije sprovođenje je predviđeno Zakonom je u njega inkorporirana iz ISO 27001 (standard o informacionoj bezbednosti), koga Positive primenjuje, kao i kroz sistem standarda GDPR naročito bitan za sve kompanije iz Srbije koje posluju sa zemljama EU.

Bezbednost informacionih sistema je oblast u kojoj je cilj eliminisati mogućnost nastanka nepredviđenih poteškoća. Šteta koju kompaniji nanosi ugrožavanje bezbodnosti informacionog sistema je veoma skupa i često nenadoknadiva. Kroz BIS Positive nudi preuzimanje brige o informacionoj bezbednosti kompanije time omogućujući da se IT sektor posveti drugim ciljevima poslovanja.

U skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti i najboljom svetskom praksom, Positive je razvio integralnu uslugu BIS koja klijentu olakšava sprovođenje ovog zakona i izvršenje zadataka kao što su:

 • uspostavljanje organizacione strukture, sa utvrđenim poslovima i odgovornostima zaposlenih, kojom se ostvaruje upravljanje informacionom bezbednošću;
 • postizanje bezbednosti rada na daljinu i upotrebe mobilnih uređaja;
 • obezbeđivanje da lica koja koriste IKT sistem odnosno upravljaju IKT sistemom budu osposobljena za posao koji rade i razumeju svoju odgovornost;
 • zaštitu od rizika koji nastaju pri promenama poslova ili prestanka radnog angažovanja lica zaposlenih  u kompaniji;
 • identifikovanje informacionih dobara i određivanje odgovornosti za njihovu zaštitu;
 • klasifikovanje podataka tako da nivo njihove zaštite odgovara značaju podataka
 • zaštitu nosača podataka;
 • ograničenje pristupa podacima i sredstvima za obradu podataka;
 • odobravanje ovlašćenog pristupa i sprečavanje neovlašćenog pristupa IKT sistemu i uslugama koje IKT sistem pruža;
 • utvrđivanje odgovornosti korisnika za zaštitu sopstvenih sredstava za autentikaciju;
 • predviđanje odgovarajuće upotrebe kriptozaštite radi zaštite tajnosti, autentičnosti odnosno integriteta podataka;
 • fizičku zaštitu objekata, prostora, prostorija odnosno zona u kojima se nalaze sredstva i dokumenti IKT sistema i obrađuju podaci u IKT sistemu;
 • zaštitu od gubitka, oštećenja, krađe ili drugog oblika ugrožavanja bezbednosti sredstava koja čine IKT sistem;
 • obezbeđivanje ispravnog i bezbednog funkcionisanja sredstava za obradu podataka;
 • zaštitu podataka i sredstva za obradu podataka od zlonamernog softvera;
 • zaštitu od gubitka podataka;
 • čuvanje podataka o događajima koji mogu biti od značaja za bezbednost IKT sistema;
 • obezbeđivanje integriteta softvera i operativnih sistema;
 • zaštitu od zloupotrebe tehničkih bezbednosnih slabosti IKT sistema;
 • obezbeđivanje da aktivnosti na reviziji IKT sistema imaju što manji uticaj na funkcionisanje sistema;
 • zaštitu podataka u komunikacionim mrežama uključujući uređaje i vodove;
 • bezbednost podataka koji se prenose unutar kompanije, kao i između kompanije i lica van kompanije;
 • pitanja informacione bezbednosti u okviru upravljanja svim fazama životnog ciklusa IKT sistema odnosno delova sistema;
 • zaštitu podataka koji se koriste za potrebe testiranja IKT sistema odnosno delova sistema;
 • prevenciju i reagovanje na bezbednosne incidente, što podrazumeva adekvatnu razmenu informacija o bezbednosnim slabostima IKT sistema, incidentima i pretnjama;
 • mere koje obezbeđuju kontinuitet obavljanja posla u vanrednim okolnostima.

Usluga BIS inicijalno obuhvata analizu navedenih tačaka, izradu dokumenta sa predlogom mera i eventualnih potrebnih nabavki, kao i praćenje izvršenja zadataka po navedenim  tačkama (kao dodatna usluga) i ocenu usaglašenosti sa Zakonom na kraju godišnjeg ciklusa. Usluga se ugovara za svaku godinu, poštujući postojeće, već izrađene dokumente i analize iz prethodnih godina.

Usluga BIS (As a Service) obuhvata analizu navedenih tačaka, izradu dokumenta sa predlogom mera i eventualnih potrebnih nabavki, kao i praćenje izvršenja zadataka po navedenim  tačkama, sa kontinuiranim vršenjem usluga povezana sa uslugama nadzor i održavanje informacionih sistema i menadžment objedinjene zaštite sistema kao i i ocenu usaglašenosti sa Zakonom na kraju svakog godišnjeg ciklusa.

Dugogodišnje iskustvo i veći broj sertifikovanih stručnjaka u ovoj oblasti koje Positive poseduje čini da usluge ove vrste redovno pruža svojim klijentima kao deo svog portfolia u okviru BITS koncepta integrisane brige o korisniku.

Upotrebom BIS usluge kao jednokratne ili godišnje aktivnosti postiže se samo deo potrebnih efekata. Pun efekat postiže se uslugom koja kontinualno prati stanje informacione bezbednosti kompanije i prati, reaguje i unapređuje karakteristike sistema.

Povezane usluge

Positive ima dugogodišnje iskustvo i veći broj sertifikovanih stručnjaka u ovoj oblasti i nudi usluge konsaltinga u oblasti informacione bezbednosti.

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje. Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.

Usluga Positive backupa podrazumeva lokalni backup na Vašem ili našem uređaju i udaljeni backup (disaster recovery) u našem data centru.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

15 + 3 =