Izaberite stranicu

Biznis proces modeling i reinženjering

Analiza postojećeg stanja i smernice za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta poslovnih procesa.

Poslovanje savremenih preduzeća podrazumeva prilagodjavanje njihove organizacije prema poslovnim procesima, za razliku od dosadašnjeg fokusa na poslovne funkcije. Poslovni proces je skup povezanih aktivnosti koje stvaraju neku vrednost preko transformacije ulaza u izlaze ispunjavajući pritom jedan poslovni cilj.

Svako preduzeće koje želi da ostvari ili zadrži prednost na tržištu mora biti organizovano na način koji će optimizovati upotrebu resursa u stvaranju proizvoda ili pružanju usluga, stvarajući maksimalnu vrednost za svoje klijente.

Poslovni proces čini niz poslovnih procedura, poslovna pravila, podaci i tehnologije koja ih podržava.
Modelovanje poslovnih procesa (Business Process Modeling – BPM) je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati i predstavlja aktivnosti dokumentovanja, optimizacije i uskladjivanja sa ostalim poslovnim pravilima preduzeća, kao i standardima upravljanja organizacijom i informacionim sistemom preduzeća.

Modelovanje poslovnih procesa može da se primenjuje na postojeće ili buduće, novo kreirane poslovne procese. BPM obavljaju biznis analitičari i menadžeri koji poboljšavaju efikasnost i kvalitet poslovnog procesa.

Modeli poslovnih procesa definišu:

 • Ko su korisnici (spoljni akteri)
 • Šta su ulazi i izlazi
 • Koje se aktivnosti obavljaju
 • Način odvijanja poslova (workflow – tok izvršavanja)
 • Ko ih obavlja (unutrašnji akteri)

Vrednosti koje se stvaraju modelovanjem poslovnih procesa ogledaju se u:

 • Jasnim, preciznim i nedvosmisleno definisanim poslovnim procesima
 • Jasno identifikovanim poslovima preduzeća
 • Formalno zapisanim znanjem o načinu obavljanja poslova u preduzeću
 • Mogućnosti transfera znanja (Obuke radnika za obavljanje poslova, transfer znanja između pojedinih organizacionih entiteta…)
 • Standardizaciji obavljanja poslova
 • Mogućnosti analize poslovnih procesa (Otkrivanja nekonzistentnosti i redundansi, poređenja različitih alternativa …)
 • Mogućnosti poboljašanja poslovnih procesa (Povećavanja efikasnosti poslovanja, ušteda, povećanja kvaliteta proizvoda ili usluga …)
 • Mogućnosti automatizacije, kao faze razvoja informacionog sistema…

Usklađivanje procesne organizacije preduzeća sa poslovnim standardima i optimizacija upotrebe savremenih informacionih rešenja – ERP-a

Preduzeće koje želi opstanak, ali pre svega napredak na savremenom tržištu mora prilagoditi svoju organizaciju u cilju postizanja optimalnih rezultata. Prelazak sa funkcionalne na procesnu orijentaciju, uz uvodjenje sistema kvaliteta (npr. ISO 9001 i sl.) i ERP rešenja (programski paket za evidenciju i analizu poslovnih promena) predstavlja neophodan korak za preduzeće koje je posvećeno napretku i inovaciji.

Napor koji je potrebno uložiti u prepoznavanje i definisanje ključnih poslovnih procesa višestruko doprinosi poboljšanju rezultata poslovanja, pre svega zbog veće usmerenosti ka procesima koje donose vrednost za klijenta. Na taj način preduzeće je bolje prepoznato na tržištu i stvara sebi uslove za brži razvoj. Procesna orijentacija nije sama po sebi cilj, čak nije ni dovoljna za potpuni uspeh, ali je svakako nužan preduslov za postizanje cilja. Uskladjenost organizacije preduzeća sa njenom strategijom, politikom i ciljevima stvara uslove za postavljanje ispravne politike kvaliteta i podstiče inovativnost. ERP rešenje prati ovaj napredak i omogućava aktivnosti vezane za stvaranje vrednosti klijentima.

Bez usvajanja ovih promena preduzeća u pravilu nisu u mogućnosti da prevazidju ograničenja nametnuta prethodnom organizacijom.

Iako je BPM najčešće primenjivan u korporativnom i javnom sektoru, primenjiv je i u sektoru malih i srednjih preduzeća. Mala i srednja preduzeća moraju iskoristiti trenutak kada su im aktivnosti BPM postale dostupne i pokazati svoju urodjenu sposobnost za rast zasnovan na znanju.

Procesna organizacija

Procesna organizacija se pre svega bavi usklađivanjem ključnih poslovnih procesa sa strategijom i ciljevima preduzeća.

Procesno orijentisana organizacija je struktuirana oko poslovnih procesa, a ne poslovnih funkcija. Hijerarhija je snižena, smanjena je kontrola i uklanjaju se one aktivnosti koje ne donose vrednost za potrošača. Poslovnim aktivnostima upravljaju timovi, sa zajedničkom svrhom i odgovornostima. Zaposleni su informisani o donošenju odluka i osposobljeni su za njihovo donošenje. Kontakti sa potrošačima su na najvišem nivou i time doprinose njihovom zadovoljstvu. Ipak, bez obzira ne decentralizovanu organizaciju, svaki proces ima svog vlasnika, menadžera odgovornog za upravljanje procesom.

Prema vrsti poslovnih procesa razlikujemo upravljačke, operativne i procese podrške. Sa aspekta procesne hijerarhije na najvišem nivou su procesi, koji se dele na podprocese, zatim aktivnosti, zadatke i korake. U zavisnosti od konkretnih potreba, analiziraju se  i definišu detalji do odredjenog nivoa hijerarhije.

Upravljanjem poslovnim procesima preduzeće ostvaruje cilj – kreiranje procesa visoke efikasnosti, koji imaju značajno manje troškove, veću brzinu odvijanja procesa, veću preciznost, smanjenu potrebu za resursima i povećanu fleksibilnost.

Povezane usluge

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Positive pruža klijentima kroz set konsultantskih usluga, mogućnost da uvedu i unaprede neke od ISO standarda i usklade svoje poslovanje koristeći prednosti standardizovane organizacije poslovanja.