Izaberite stranicu

Edukacija zaposlenih

Upoznavanje zaposlenih u kompaniji klijenta, sa informacionim alatima, hardverom i softverom koji koriste u svakodnevnom poslovanju.

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

Positive putem različitih radionica koje organizuje za svoje klijente, obezbeđuje njihovim zaposlenima mogućnost da se upoznaju sa informacionim alatima, hardverom i softverom koji koriste u svakodnevnom poslovanju.

Veliki broj zaposlenih nije detaljno upoznat sa mogućnostima svojih informacionih sistema i na taj način propuštaju da ih optimalno koriste. U radionicama koje organizuje Positive, u sopstvenim prostorijama, ili u prostorijama klijenata, zaposleni kompanije klijenta imaju mogućnost da i na teorijskoj i praktičnoj osnovi unaprede svoja znanja u ovoj oblasti. Kroz primere iz prakse i sledeći standarde koje kompanija primenjuje u svom poslovanju, zaposleni će saznati više o mogućnostima sopstvenih informacionih sistema. Takođe će biti upoznati i sa „sledećim koracima“ u razvoju tehnologije koju trenutno koriste i šta mogu da očekuju, pa i zahtevaju od svojih informacionih sistema u bliskoj budućnosti.

Važan aspekt edukacije koju sprovodi Positive je stvaranje svesti o potrebi da informacioni sistemi preduzeća budu uređeni i bezbedni. Stoga je naglasak na predočavanju i insistiranju na poštovanju procedura poslovnih procesa, kako u tehnološkom, tako i u bezbednosnom smislu

Povezane usluge

Efikasna upotreba informacionih tehnologija u poslovanju zavisi i od nivoa informatičke kulture i znanja korisnika.

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

14 + 8 =