Izaberite stranicu

Edukacija zaposlenih

Upoznavanje zaposlenih u kompaniji klijenta, sa informacionim alatima, hardverom i softverom koji koriste u svakodnevnom poslovanju.

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

Positive putem različitih radionica koje organizuje za svoje klijente, obezbeđuje njihovim zaposlenima mogućnost da se upoznaju sa informacionim alatima, hardverom i softverom koji koriste u svakodnevnom poslovanju.

Veliki broj zaposlenih nije detaljno upoznat sa mogućnostima svojih informacionih sistema i na taj način propuštaju da ih optimalno koriste. U radionicama koje organizuje Positive, u sopstvenim prostorijama, ili u prostorijama klijenata, zaposleni kompanije klijenta imaju mogućnost da i na teorijskoj i praktičnoj osnovi unaprede svoja znanja u ovoj oblasti. Kroz primere iz prakse i sledeći standarde koje kompanija primenjuje u svom poslovanju, zaposleni će saznati više o mogućnostima sopstvenih informacionih sistema. Takođe će biti upoznati i sa „sledećim koracima“ u razvoju tehnologije koju trenutno koriste i šta mogu da očekuju, pa i zahtevaju od svojih informacionih sistema u bliskoj budućnosti.

Važan aspekt edukacije koju sprovodi Positive je stvaranje svesti o potrebi da informacioni sistemi preduzeća budu uređeni i bezbedni. Stoga je naglasak na predočavanju i insistiranju na poštovanju procedura poslovnih procesa, kako u tehnološkom, tako i u bezbednosnom smislu

Povezane usluge

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Efikasna upotreba informacionih tehnologija u poslovanju zavisi i od nivoa informatičke kulture i znanja korisnika.

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.