Select Page

Kontinualno upravljanje kvalitetom poslovnih procesa

Modelovanje poslovnih procesa sa važećim standardima kvaliteta u oblasti poslovanja klijenta.

Positive je kao kompanija lider u pružanju IT usluga, rano prepoznala značaj organizacije svog poslovanja u skladu sa primenjivim standardima kvaliteta. Na taj način, Positive je u mogućnosti da obezbedi kvalitetnu i standardizovanu uslugu svojim klijentima. Preporuka Positive-a je da svaka kompanija koja želi prepoznatljivost i uspeh na tržištu, treba da uskladi svoje poslovanje sa važećim standardima kvaliteta u svojoj oblasti. Krajnji cilj svake kompanije jeste zadovoljenje potreba klijenata, a posledično i zaposlenih i vlasnika kompanije ili društva u celini kada su u pitanju javna preduzeća. Za primenu standarda nije dovoljno izraditi set dokumenata koji određuju različita pravila ponašanja u kompaniji. Najvažnije je obezbediti podršku svih zaposlenih tom procesu i pre svega neprekidno ga razvijati i usavršavati.

Positive, kao kompanija koja se pridržava i sertifikovana je za primenu standarda ISO 9001, 27001 (informacione bezbednosti), 20000-1 (upravljanja IT uslugama) i 22301 (obezbeđenja kontinuiteta poslovanja), pruža klijentima kroz set konsultantskih usluga, mogućnost da uvedu i unaprede neke od ovih standarda i usklade svoje poslovanje koristeći prednosti standardizovane organizacije poslovanja.

Korišćenjem usluge modelovanja poslovnih procesa, koju Positive pruža u saradnji sa vodećim stručnjacima u ovoj oblasti u našoj zemlji, moguće je obezbediti povezanost i usklađenost poslovnih procesa, sistema kvaliteta i softvera za praćenje poslovnih procesa (ERP) i na taj način omogućiti da ovako usklađena celina ostvaruje sinergijski uticaj na poslovanje kompanije.

Povezane usluge

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Modelovanje poslovnih procesa (Business Process Modeling – BPM) je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati.

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

3 + 2 =