Izaberite stranicu

Kontinualno upravljanje kvalitetom poslovnih procesa

Modelovanje poslovnih procesa sa važećim standardima kvaliteta u oblasti poslovanja klijenta.

Positive je kao kompanija lider u pružanju IT usluga, rano prepoznala značaj organizacije svog poslovanja u skladu sa primenjivim standardima kvaliteta. Na taj način, Positive je u mogućnosti da obezbedi kvalitetnu i standardizovanu uslugu svojim klijentima. Preporuka Positive-a je da svaka kompanija koja želi prepoznatljivost i uspeh na tržištu, treba da uskladi svoje poslovanje sa važećim standardima kvaliteta u svojoj oblasti. Krajnji cilj svake kompanije jeste zadovoljenje potreba klijenata, a posledično i zaposlenih i vlasnika kompanije ili društva u celini kada su u pitanju javna preduzeća. Za primenu standarda nije dovoljno izraditi set dokumenata koji određuju različita pravila ponašanja u kompaniji. Najvažnije je obezbediti podršku svih zaposlenih tom procesu i pre svega neprekidno ga razvijati i usavršavati.

Positive, kao kompanija koja se pridržava i sertifikovana je za primenu standarda ISO 9001, 27001 (informacione bezbednosti), 20000-1 (upravljanja IT uslugama) i 22301 (obezbeđenja kontinuiteta poslovanja), pruža klijentima kroz set konsultantskih usluga, mogućnost da uvedu i unaprede neke od ovih standarda i usklade svoje poslovanje koristeći prednosti standardizovane organizacije poslovanja.

Korišćenjem usluge modelovanja poslovnih procesa, koju Positive pruža u saradnji sa vodećim stručnjacima u ovoj oblasti u našoj zemlji, moguće je obezbediti povezanost i usklađenost poslovnih procesa, sistema kvaliteta i softvera za praćenje poslovnih procesa (ERP) i na taj način omogućiti da ovako usklađena celina ostvaruje sinergijski uticaj na poslovanje kompanije.

Povezane usluge

Efikasna upotreba informacionih tehnologija u poslovanju zavisi i od nivoa informatičke kulture i znanja korisnika.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije.