Izaberite stranicu

Unapređenje vizuelnog identiteta

Korporativni identitet značajan za svaku kompaniju koja svoje usluge plasira ka auditorijumu

Profesionalno dizajniran vizuelni identitet može da napravi veliku razliku u uspehu jedne kompanije. Dobro osmišljen korporativni identitet poboljšava kredibilitet brenda i pozicionira se na tržištu kroz svest potrošača, što indirektno utiče i na krajnji cilj: povećanje prodaje i proizvodnje usluge i dobara.

Svaka kompanija trebalo bi da  ima svoj identitet i imidž. Identitet je zapravo skup osobina  kojima se organizacija predstavlja na tržištu, dok je imidž utisak koji brend ostavlja na pojedinca. U delu promocije gde se proizvod, usluga ili ideja usmeravaju ka auditorijumu putem sredstava za oglašavanje, najznačajniju ulogu ima vizuelni identitet.

Vizuelni identitet je osnovno sredstvo raspoznavanja, skup svih vizuelnih i fizičkih karakteristika nekog proizvoda, usluge ili ideje kompanije. Osnovna funkcija vizuelnog identiteta je da omogući kompanijama da steknu konkurentsku prednost, unaprede je i zadrže.

Vizuelni identitet podrazumeva dakle, originalno rešenje, odnosno logo, dizajn, boju ili font po kojima će  firma biti prepoznatljiva, kao i sve unificirane propagandne materijale koji će se koristiti u promotivnim kampanjama.

Potraga za medijskim vrednostima je primorala kompanije da se manje oslanjaju na konvencionalne načine reklamiranja, te da prihvate druge komunikacione oblike: dizajn, propaganda, unapređenje prodaje, direktni marketing itd.

Dizajn kao specifično marketinško oruđe definiše proizvod i diferencira ga u odnosu na konkurentske proizvode. Uspešno korišćenje dizajna u velikoj meri može pomoći proizvodu da stekne i održi konkurentsku prednost.

Tradicionalne marketing kampanje podrazumevaju marketing u medijima(članke, saopštenja, gostovanja, priloge itd) štampana izdanja materijala (vizitke, blokčićie, kataloge, fascikle i ostale materijale) i outdoor kampanje (plakate, bilborde, city light, banere), dok digitalni marketing koristi sve alate grafičkog dizajna, animacije i video produkcije koji komuniciraju online kanalima, a u poslednje vreme, najčešće putem društvenih mreža.

Spram potreba klijenta, definiše se  način komuniciranja brenda kao i adekvatni marketing alati za pozicioniranje brenda na tržištu. Osnov svih marketinških aktivnosti jeste dobro osmišljen vizuelni identitet korporacije, koji će pre svega biti unikatan, inovativan, jasan i efektan. Na posletku prepoznatljiv i efikasan u službi prodajnih kanala.

Vizuelni identitet nastaje planiranim, koordinisanim i profesionalnim delovanjem putem elemenata vizuelne prezentacije kompanije, koji su usklađeni sa čitavom koncepcijom marketinga. U tom smislu, vizuelni identitet predstavlja knjigu standarda za njeno delovanje.

U poslovnom smislu, vizuelni identitet je sinonim za ogledalo preduzeća.

Povezane usluge

Modelovanje poslovnih procesa (Business Process Modeling – BPM) je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati.

Positive pruža klijentima kroz set konsultantskih usluga, mogućnost da uvedu i unaprede neke od ISO standarda i usklade svoje poslovanje koristeći prednosti standardizovane organizacije poslovanja.

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

1 + 2 =