Izaberite stranicu

Managed Services

01

Infrastructure as a service

Vreme velikih ulaganja u IT infrastrukturu je prošlo. Tekući globalni trend je prepuštanje brige o veličini, tehničkom kapacitetu, aktuelnosti i pouzdanosti rada informacionog sistema specijalizovanim kompanijama kojima je ovo osnovna delatnost.
02

PC Radno Mesto

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.
03

Server Managed Service

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.
04

Network Managed Service

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.
05

Rent IT

Organizujete kratkoročni događaj, seminar ili manifestaciju?
06

Bekap podataka

Usluga Positive bekapa podrazumeva lokalni bekap na Vašem ili našem uređaju i udaljeni bekap (disaster recovery) u našem data centru

07

Nadzor i održavanje informacionih sistema

Informacioni sistemi u današnjem poslovnom okruženju predstavljaju temelj operabilnosti svakog poslovanja.
08

Office Radno Mesto

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.
09

Mail Hosting Service

Mail hosting service je usluga za razmenu elektronske pošte klijenata na bezbedan način. Ovom uslugom obuhvata se kreiranje naloga, razmena elektronske pošte u oba smera i skeniranje dolazne i odlazne elektronske pošte na maliciozne linkove i attachmente.
10

Endpoint Security Service

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje. Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.

Usluga je zasnovana na bezbednosnom, korporativnom rešenju zasnovanom na Sophos security, kako za računare krajnjih korisnika, tako i za kompletne sisteme poslovanja.

11

Optimizacija Štampe

Usluga optimizacija štampe namenjena je preduzećima, koja imaju potrebu za kontrolisanjem svojih troškova štampe. Kroz proces upravljanja resursima za štampanje, klijenti dobijaju vidljivost i kontrolu nad svojom potrošnjom.

12

VoIP Managed Service

VoIP je prenosna tehnologija koja se zasniva na brzom Internetu i kod koje se pozivi prenose mrežom, umesto klasičnom telefonskom linijom. Korisnik obavlja razgovore na uobičajeni način, bez potrebe za posebnim prilagođavanjem na nove tehnologije, ali su za samu kompaniju uštede veoma značajne, pogotovo sa finansijskog aspekta.

12

Home radno mesto

Koncipirali smo uslugu HOME RADNO MESTO koja omogućava EFEKTIVNOST i PRODUKTIVNOST poslovanja uz BEZBEDNOST podataka i odloženo plaćanje. Menadžment kompanije Positive, učestvovao je u radnoj grupi oformljenoj od strane Privredne Komore Srbije, u cilju kreiranja mera za pomoć privrednim subjektima.