Izaberite stranicu

Bekap podataka

Definisanje optimalnog rešenja za bekap Vaših podataka, koji se usled kvara, havarije, krađe itd. mogu vratiti na pređašnje stanje.

Usluga Positive bekapa podrazumeva lokalni bekap na Vašem ili našem uređaju i udaljeni bekap (disaster recovery) u našem data centru.

U slučaju krađe, kvara na Vašim uređajima usled strujnih udara, požara, poplave, bekap na našim serverima omugućava da regenerišete sistem i vratite ga u stanje pre nezgode.

Šta dobijate ovom uslugom?

  • Positive analizirajući Vaš sistem i potrebe predlaže optimalno rešenje za bekap ;
  • Svakodnevno se u određenom terminu bekapuju svi definisani podaci na uređaj koji stoji kod Vas;
  • Posle radnog vremena se svi podaci kopiraju na udaljenu lokaciju (Positive data centar);
  • U svakom trenutku (na Vaš zahtev) podaci se mogu vratiti na jučerašnje stanje

Povezane usluge

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje. Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.

Proces poznat kao „Etički haking“ predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova, koji će otkriti bezbednosne slabosti informacionog sistema, dati preporuke za unapređenje bezbednosti i zajedno sa klijentom raditi na njihovoj primeni.

Positive pruža klijentima kroz set konsultantskih usluga, mogućnost da uvedu i unaprede neke od ISO standarda i usklade svoje poslovanje koristeći prednosti standardizovane organizacije poslovanja.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

6 + 13 =