Izaberite stranicu

Endpoint Security Service

Instalacija I nadzor antivirusnog rešenja.

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje.  Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.

Usluga je zasnovana na bezbednosnom, korporativnom rešenju Sophos security, kako za računare krajnjih korisnika, tako i za kompletne sisteme poslovanja.

Uz adekvatan security hardware i software sa centralizovanim upravljanjem, Positive doo pruža uslugu nadzora sistema od strane sertifikovanih lica za tu oblast.

Usluga je prvensteno zasnovana na Endpoint rešenju, koje poseduje tehničke preduslove za povezivanje sa naprednijim nivoima zaštite.

Usluga podrazumeva isporuku elektronskih licenci, vršenje usluge instalacije, podešavanja i puštanja u rad. Korisnicima koji žele da podignu bezbednost na viši nivo dostupan je i add-on na Sophos Central licence, koji se naziva Intercept X. Pored brojnih funkcionalnosti, najvažnije je istaći zaštitu od Cryptolocker-a.

Komponente usluge

  • Sophos Central Endpoint Protection Advanced,
  • Sophos Central Intercept X Advanced for Server,
  • Instalaciju antivirus rešenja na uređaje Korisnika,
  • Konfigurisanje Sophos cloud portala,
  • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
  • Trenutna telefonska podrška – 8/5
  • Redovno mesečno izveštavanje tehničke podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.

Povezane usluge

Današnje kompanije ne mogu zamisliti obavljanje svojih poslovnih procesa bez svakodnevne upotrebe informacionog sistema. Na ovaj način one postaju zavisne od njegovog ispravnog i pouzdanog funkcionisanja i oslanjaju se u potpunosti na ovu pretpostavku. Jedna od najvećih pretnji u funkciji informacionog sistema je oštećenje, gubitak ili krađa podataka.

Positive ima dugogodišnje iskustvo i veći broj sertifikovanih stručnjaka u ovoj oblasti i nudi usluge konsaltinga u oblasti informacione bezbednosti.

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

15 + 6 =