Izaberite stranicu

Home radno mesto

Koncipirali smo uslugu HOME RADNO MESTO koja omogućava EFEKTIVNOST i PRODUKTIVNOST poslovanja uz BEZBEDNOST podataka i odloženo plaćanje. Menadžment kompanije Positive, učestvovao je u radnoj grupi oformljenoj od strane Privredne Komore Srbije, u cilju kreiranja mera za pomoć privrednim subjektima.

Apeluje se svim privrednicima, koji su u mogućnosti, da daju sve od sebe i probaju da nastave proces poslovanja kako ne bi izgubili prihode i bili prinuđeni da otpuštaju zaposlene. Na taj način, pokušavamo da održimo stabilnost ekonomije po principu „ja radim- ti radiš, točak ekonomije ne sme stati“.

Šta dobijateSamostalnom kupovinom platforme za rad od kućeUslugom HOME RADNO MESTO basicUslugom HOME RADNO MESTO advancedUslugom HOME RADNO MESTO expert
Alati za timski rad
Antivirus zaštita
VPN (Zaštićen kanal komunikacije)
Odloženo plaćanje
Bez inicijalnog troška
Edukacija i savetovanje
Besplatna implementacija
Održavanje i nadzor
Mesečno izveštavanje
Zamenski uređaj*
Računar (opciono)
Obuka za rad u sistemu

Samostalnom kupovinom platforme za rad od kuće

Alati za timski rad

Antivirus zaštita

VPN (Zaštićen kanal komunikacije)

Odloženo plaćanje

Bez inicijalnog troška

Edukacija i savetovanje

Besplatna implementacija

Održavanje i nadzor

Mesečno izveštavanje

Zamenski uređaj*

Računar (opciono)

Obuka za rad u sistemu

Uslugom HOME RADNO MESTO basic

Alati za timski rad
Antivirus zaštita
VPN (Zaštićen kanal komunikacije)
Odloženo plaćanje
Bez inicijalnog troška
Edukacija i savetovanje
Besplatna implementacija
Održavanje i nadzor
Mesečno izveštavanje
Zamenski uređaj*
Računar (opciono)
Obuka za rad u sistemu

Uslugom HOME RADNO MESTO advanced

Alati za timski rad
Antivirus zaštita
VPN (Zaštićen kanal komunikacije)
Odloženo plaćanje
Bez inicijalnog troška
Edukacija i savetovanje
Besplatna implementacija
Održavanje i nadzor
Mesečno izveštavanje
Zamenski uređaj*
Računar (opciono)
Obuka za rad u sistemu

Uslugom HOME RADNO MESTO expert

Alati za timski rad
Antivirus zaštita
VPN (Zaštićen kanal komunikacije)
Odloženo plaćanje
Bez inicijalnog troška
Edukacija i savetovanje
Besplatna implementacija
Održavanje i nadzor
Mesečno izveštavanje
Zamenski uređaj*
Računar (opciono)
Obuka za rad u sistemu

Polazne tačke implementacije ovog sistema su bezbednost podataka, efektivnost i produktivnost poslovanja, kako bismo sprečili poslovnu krizu, sačuvali zdravlje svojih zaposlenih i očuvali ekonomiju, koliko je to moguće u datim okolnostima.

Ako uopšte možemo reći da postoji „sreća u nesreći“, to je činjenica da paket alata, računarska i softverska infrastruktura i razvijen sistem rada sa udaljene lokacije(od kuće) možemo posmatrati ne samo kao ulaganje u krizni menadzment, već i kao „know how“ za buduće poslovanje, kada se situacija normalizuje. Rad na daljinu, ukoliko izgradite radnu disciplinu i poštujete pravila rada ovog sistema, vam može povećati produktivnost i stvoriti dodatnu slobodu raspolaganja vašim vremenom do daljnjeg. Online komunikacija, može zameniti dugotrajne i iscrpljujuće sastanke i stvoriti sistem za efektivno upravljanje vremenom i poslovnim obavezama, jasan sistem izveštavanja i monitoringa, a samim tim i produktivnije poslovanje. Danas je očuvanje ekonomije, a pre svega zaštita zdravlja, dodatni podsticaj da svaka kompanija ozbiljno razmisli i obezbedi uslove za rad na daljinu.

Molimo Vas da se što pre prijavite kako bismo vam zakazali termin, shodno velikoj potražnji usled vanredne situacije.

  1. putem mejla remotework@positive.rs ili
  2. pogledajte sami raspoložive termine na linku

Zakažite sastanak sa našim savetnikom.

Naši stručnjaci će napraviti ponudu u skladu sa vašim potrebama.

Povezane usluge

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.