Izaberite stranicu

Mail hosting service

Otvaranje mail domena i naloga za sve zaposlene sa antivirusnom zaštitom, za bezbednu razmenu elektronske pošte.

Mail hosting service je usluga za razmenu elektronske pošte klijenata na bezbedan način. Ovom uslugom obuhvata se kreiranje naloga, razmena elektronske pošte u oba smera i skeniranje dolazne i odlazne elektronske pošte na maliciozne linkove i attachmente.

Usluga je namenjena preduzećima koja nemaju resurse da to rade sami a ne žele da koriste besplatne javne servise.

Klijentu se na raspolaganje stavlja mogućnost komunikacije sa serverima posredstvom IMAPs i POP3s protokola, kao i mogućnost webmail pristupa.

Skeniranje pošte se vrši na dva nivoa: Frontend (firewall sa sandbox-om i dva antivirus engine-a) i backend (Linux alati)

Pristup je omogućen sa svih standardnih stabilnih i mobilnih računarskih platformi (desktop, laptop, tablet, smartphone) i za sve prepoznate operativne sisteme (Windows, Linux, MacOS) koji podržavaju mail klijente sa navedenim protokolima (obavezna je podrška aplikacije za SSL i/ili TLS enkripciju).

Svakom korisničkom nalogu se stavlja na raspolaganje do 10GB prostora za mailbox.

Šta Positive nudi ovom uslugom?

 • Otvara mail domen na serverima Positive hosting servisa;
 • Kreira naloge mail domen tipa ime.prezime@klijent.rs (co.rs; in.rs; com);
 • Kreira grupne naloge za domen tipa organizaciona.jedinica@klijent.rs;
 • Povezuje organizacione jedinice i klijentske naloge;
 • Konfiguriše mail aplikacije (MS Outlook, Thunderbird) na klijentskim računarima;
 • Podržava Webmail funkcionalnosti;
 • Svakom korisničkom nalogu se stavlja na raspolaganje do 10 GB prostora za mailbox održavanje;
 • Filtrira mailove sa Antispam i Antivirus zaštitom;
 • Migrira Vašu poštu sa postojećeg mail servera;
 • Administrira mail naloge (dodavanje novih mail domena klijenta, preusmeravanje dolazne pošte zaposlenog na drugu email adresu i drugo);
 • Obezbeđuje maksimalnu sigurnost i pouzdanost
 • Pruža trenutnu telefonsku podršku – 8/5;
 • Redovno Vas mesečno izveštava o daljinskim intervencijama;

Povezane usluge

Današnje kompanije ne mogu zamisliti obavljanje svojih poslovnih procesa bez svakodnevne upotrebe informacionog sistema. Na ovaj način one postaju zavisne od njegovog ispravnog i pouzdanog funkcionisanja i oslanjaju se u potpunosti na ovu pretpostavku. Jedna od najvećih pretnji u funkciji informacionog sistema je oštećenje, gubitak ili krađa podataka.

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.

Positive kompanijama pruža celovitu uslugu brige o informacionom sistemu. Iako projektovanje, isporuka i podešavanje komponenata informacionog sistema čine veliki deo ovih aktivnosti, veoma važan korak predstavlja implementacija opreme u jedinstveni informacioni sistem kompanije.