Izaberite stranicu

Nadzor i održavanje informacionih sistema

Bezbedan i efikasan rad informacionog sistema uz monitoring i održavanje.

Značaj aktivnog, preventivnog nadzora i održavanja komponenata i celine informacionog sistema ne može biti prenaglašen. Danas, kada gotovo svaki aspekt poslovanja kompanija zavisi od rada informacionog sistema, gubici uzrokovani nefunkcionisanjem bilo kog segmenta ove celine su veliki i mogu da utiču na sudbinu kompanije. Svaki informacioni sistem, bilo da pripada korporaciji ili srednjem ili malom preduzeću zavisi od njegove sposobnosti da funkcioniše optimalno i da se razvija.
Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema. Positive, dajući predloge unapređenja bazirane na sagledanim potrebama klijenta i savremenim tehnološkim trendovima utiče na razvoj informacionog sistema klijenta.
Ukoliko i pored svih preduzetih mera dođe do degradacije funkcije informacionog sistema, važno je, ne samo započeti proces uspostavljanja funkcije sistema, već i ovaj zadatak izvesti prema unapred pripremljenim procedurama, dinamici i redosledu, kako bi se maksimalno umanjila potencijalna šteta zastoja po poslovne procese kompanije. Pored nadzora koje stručnjaci Positive-a vrše putem sistema koji se nalazi u nadzornom centru Positive-a, po potrebi mobilni tim stručnjaka izlazi na lokaciju klijenta i rešava akutne zastoje u radu informacionog sistema.

Positive za svoje klijente, korisnike Ugovora o održavanju informacionog sistema ,obezbeđuje zamenske uređaje, dimenzionisane na način da obavljaju potrebnu funkciju u informacionom sistemu klijenta, dok njihov uređaj ne bude popravljen ili zamenjen novim. Positive poseduje informaciju o podešavanju svakog pojedinačnog uređaja, te će zamenski uređaj u ugovorenom roku biti instaliran kod klijenta, na način kako je to bio i prethodni, neispravan uređaj. Korisnici sistema neće osetiti promene u svom radu.

Positive je za svoje potrebe, ali i za potrebe klijenata razvio bazu znanja koja sadrži sve potrebne informacije, kako opšteg karaktera, vezano za pravila rada pojedinih komponenata informacionog sistema, tako i specifične podatke, saznanja i iskustva u vezi rada svake pojedinačne komponente informacionog sistema obuhvaćenog Ugovorom o održavanju informacionog sistema klijenta. Sve ove informacije čuvaju se na siguran i bezbedan način i u svakom momentu su dostupne putem mobilnih aplikacija i portala Positive-a osobama koje se bave održavanjem informacionog sistema klijenta, bilo da su zaposleni u Positive-u ili su zaposleni u kompaniji klijenta.

Povezane usluge

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.

Modelovanje poslovnih procesa (Business Process Modeling – BPM) je aktivnost u kojoj se predstavljaju (specificiraju) poslovni procesi nekog preduzeća na način da se mogu analizirati, poboljšavati i automatizovati.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

3 + 5 =