Izaberite stranicu

Office radno mesto

Legalna i licencirana Microsoft Office 365 platorma za umrežen rad svih zaposlenih, uz antivirusno rešenje i daljinsko održavanje.

„Office radno mesto“ je usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem,  korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.
Usluga je bazirana na On Line tehnologijama, pre svega na Microsoft Office 365 platformi. Pruža mogućnost za punu funkcionalnost rada svim korisnicima u poznatom Microsoft okruženju (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), adekvatnu antivirusnu zaštitu, kolaboraciju zaposlenih, kao i daljinsko održavanje uređaja servisa koji su deo ugovora.
Nivo funkcionalnosti zavisi u potpunosti od izbora Office 365 paketa (Business Essentials, Business, Business Premium) i mogućnosti opredeljenja za Sophos bezbednosni softver. Usluga se licencira po korisniku, što podrazumeva rad jednog korisnika na više uređaja: desktop, laptop, tablet, smart telefon.
Sa Office 365 uvek ste up-to-date (imate pravo na najnovije verzije Office paketa).

Prednosti usluge Office Radno Mesto:

 • Rešava pitanje legalnosti, bezbednosti i finansiranja;
 • Omogućava kvalitetnu kolaboraciju i mobilnost zaposlenih, rad na više uređaja;
 • Namenjena kompanijama koje imaju hardver, ali ne i legalan softver;
 • Bazirana na Microsoft Office 365 platformi – Office paket + Online servisi;
 • Obuhvata antivirusno rešenje Sophos Central;
 • Podrazumeva održavanje i administriranje naloga od strane tehničke podrške Positive doo;
 • Plaćanje na mesečnom nivou
OFFICE RADNO MESTO ESSENTIALS
 • Office 365 Essentials licenca/e,
 • Instalaciju i konfiguraciju Office 365 servisa,
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na uređajima Korisnika,
 • Cloud servisi – konfigurisanje Exchange, Share Point i One Drive servisa, konfigurisanje Sophos cloud portala,
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koji omogućuje daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad cloud servisima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška 8/5
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.
OFFICE RADNO MESTO BUSINESS
 • Office 365 Business licenca/e,
 • Instalacija onpremise aplikacija (Word, Excel, Power Point, Outlook) na uređajima Korisnika,
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na uređajima Korisnika,
 • Cloud servisi – konfigurisanje One Drive servisa, konfigurisanje Sophos cloud portala,
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koji omogućuje daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad cloud servisima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška 8/5
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.
OFFICE RADNO MESTO BUSINESS PREMIUM
 • Office 365 Business Premium licenca/e,
 • Instalaciju i konfiguraciju Office 365 servisa,
 • Instalacija onpremise aplikacija (Word, Excel, Power Point, Outlook) na uređajima Korisnika,
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na uređajima Korisnika,
 • Cloud servisi – konfigurisanje Exchange, Share Point i One Drive servisa, konfigurisanje Sophos cloud portala,
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koji omogućuje daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad cloud servisima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška 8/5
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.

Povezane usluge

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije.

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

Mail hosting service je usluga za razmenu elektronske pošte klijenata na bezbedan način. Ovom uslugom obuhvata se kreiranje naloga, razmena elektronske pošte u oba smera i skeniranje dolazne i odlazne elektronske pošte na maliciozne linkove i attachmente.