Izaberite stranicu

Office radno mesto

Legalna i licencirana Microsoft Office 365 platorma za umrežen rad svih zaposlenih, uz antivirusno rešenje i daljinsko održavanje.

„Office radno mesto“ je usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem,  korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.
Usluga je bazirana na On Line tehnologijama, pre svega na Microsoft Office 365 platformi. Pruža mogućnost za punu funkcionalnost rada svim korisnicima u poznatom Microsoft okruženju (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), adekvatnu antivirusnu zaštitu, kolaboraciju zaposlenih, kao i daljinsko održavanje uređaja servisa koji su deo ugovora.
Nivo funkcionalnosti zavisi u potpunosti od izbora Office 365 paketa (Business Essentials, Business, Business Premium) i mogućnosti opredeljenja za Sophos bezbednosni softver. Usluga se licencira po korisniku, što podrazumeva rad jednog korisnika na više uređaja: desktop, laptop, tablet, smart telefon.
Sa Office 365 uvek ste up-to-date (imate pravo na najnovije verzije Office paketa).

Prednosti usluge Office Radno Mesto:

 • Rešava pitanje legalnosti, bezbednosti i finansiranja;
 • Omogućava kvalitetnu kolaboraciju i mobilnost zaposlenih, rad na više uređaja;
 • Namenjena kompanijama koje imaju hardver, ali ne i legalan softver;
 • Bazirana na Microsoft Office 365 platformi – Office paket + Online servisi;
 • Obuhvata antivirusno rešenje Sophos Central;
 • Podrazumeva održavanje i administriranje naloga od strane tehničke podrške Positive doo;
 • Plaćanje na mesečnom nivou
OFFICE RADNO MESTO ESSENTIALS
 • Office 365 Essentials licenca/e,
 • Instalaciju i konfiguraciju Office 365 servisa,
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na uređajima Korisnika,
 • Cloud servisi – konfigurisanje Exchange, Share Point i One Drive servisa, konfigurisanje Sophos cloud portala,
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koji omogućuje daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad cloud servisima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška 8/5
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.
OFFICE RADNO MESTO BUSINESS
 • Office 365 Business licenca/e,
 • Instalacija onpremise aplikacija (Word, Excel, Power Point, Outlook) na uređajima Korisnika,
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na uređajima Korisnika,
 • Cloud servisi – konfigurisanje One Drive servisa, konfigurisanje Sophos cloud portala,
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koji omogućuje daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad cloud servisima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška 8/5
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.
OFFICE RADNO MESTO BUSINESS PREMIUM
 • Office 365 Business Premium licenca/e,
 • Instalaciju i konfiguraciju Office 365 servisa,
 • Instalacija onpremise aplikacija (Word, Excel, Power Point, Outlook) na uređajima Korisnika,
 • Sophos Endpoint Protection Advanced – instalacija Cloud antivirus rešenja na uređajima Korisnika,
 • Cloud servisi – konfigurisanje Exchange, Share Point i One Drive servisa, konfigurisanje Sophos cloud portala,
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koji omogućuje daljinski pristup računaru Korisnika, nadzor nad cloud servisima i kreiranje novih korisnika, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška 8/5
 • Redovno mesečno izveštavanje tehnčike podrške o daljinskim intervencijama, do 05. u mesecu za prethodni mesec.

Povezane usluge

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije.

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje. Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.