Izaberite stranicu

Optimizacija Štampe

MPS – MANAGED PRINT SERVICES

Usluga optimizacija štampe namenjena je preduzećima, koja imaju potrebu za kontrolisanjem svojih troškova štampe.  Kroz proces upravljanja resursima za štampanje, klijenti dobijaju vidljivost i kontrolu nad svojom potrošnjom.

Usluga  podrazumeva sve neophodne prateće procese vezane za štampače, njihov učinak, prateću opremu, način upotrebe dokumenata i podršku u radu.

Usluga obuhvata isporuku, instaliranje, podešavanje za rad, testiranje i puštanje u rad isporučene opreme za štampanje, sa svim neophodnim podešavanjima u okviru informacionog sistema korisnika na lokaciji vršenja usluga.

KOMPONENTE USLUGE

 • Korišćenje opreme za štampanje;
 • Besplatnu isporuku opreme i podešavanje softvera, koji su predmet usluge;
 • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od uređaja koji su predmet usluge, kako bi se usluga obavljala kontinuirano;
 • Brz odziv – reakcija na prijavu neispravnosti od strane korisnika- definisano Ugovorom kroz odabrani nivo podrške.
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška – 8/5
 • Za vreme trajanja usluge, na raspolaganju Vam je jedan predstavnik tehničke podrške koji bi eventualne probleme vezane za računare rešavao daljinski, a po potrebi i izašao na lokaciju.

Paketi

Mono paketi

Positive Print 2000 (2000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice
WorkCentre 3345A4 Mono MFP€ 25€ 0.01
Versalink B405A4 Mono MFP€ 27€ 0.0068
Versalink B7030A3 Mono MFP
Positive Print 5000 (5000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice
WorkCentre 3345A4 Mono MFP€ 49€ 0.0078
Versalink B405A4 Mono MFP€ 46€ 0.0068
Versalink B7030A3 Mono MFP€ 50€ 0.0058
Positive Print 10000 (10000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice
WorkCentre 3345A4 Mono MFP
Versalink B405A4 Mono MFP€ 77€ 0.0060
Versalink B7030A3 Mono MFP€ 72€ 0.0055

Značajna razlika između najmanjeg i srednjeg mono paketa je u 30% jeftinijoj narednoj stranici koja nije u paketu.

Kolor paketi

Positive Color Print 1000 (1000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice (mono)Cena dodatne stranice (color)
Versalink C400A4 Color laser€ 24€ 0.0075€ 0.070
Versalink C405A4 Color MFP€ 32€ 0.0075€ 0.070
Versalink C7025A3 Color MFP
Positive Color Print 2000 (2000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice (mono)Cena dodatne stranice (color)
Versalink C400A4 Color laser€ 30€ 0.0072€ 0.066
Versalink C405A4 Color MFP€ 38€ 0.0072€ 0.066
Versalink C7025A3 Color MFP€ 42€ 0.0060€ 0.063
Positive Color Print 5000 (5000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice (mono)Cena dodatne stranice (color)
Versalink C400A4 Color laser
Versalink C405A4 Color MFP
Versalink C7025A3 Color MFP€ 56€ 0.0058€ 0.060

U paketu se nalazi mono broj otisaka, dok se color plaća po komadu

PROJEKTI:

Kada su u pitanju veći projekti, kompanija Positive u saradnji sa stručnim timom, sagledava sve potrebe klijenta, na osnovu kojih se kreira najoptimalnije rešenje koje će dugoročno smanjiti troškove, uspostaviti kontrolu nad troškovima, a sa druge strane obezbediti kvalitet štampe.

Snimak stanja kompanije:

 • Predstavnici kompanije Positive stupaju u kontakt sa zaposlenima zaduženim za štampu u firmi klijenta.
 • Započinje se proces snimanja stanja na neki od dva načina:
 1. Ručno – na licu mesta očitaju se brojači, koji se nakon 30 dana ponovo očitavaju. Na osnovu očitanih informacija predlaže se projekat za optimizaciju štampe;
 2. Automatski – instalacijom softvera u firmi klijenta, ukoliko se klijent usaglasi I ukoliko su štampači većinom mrežni. Instalacijom softvera prikupljaju se metrički podaci u IP opsegu, koji definiše klijent.

Napomena: Za klijente kod kojih je zastupljen visok stepen bezbednosne politike, kompanija Positive prilaže uverenje da je softver za analizu štampe propraćen ISO sertifikatima, enkripcijom i sličnim tehničkim mogućnostima, što garantuje bezbednost ličnih I kompanijskih podataka.

TEHNIČKE ZANIMLJIVOSTI:

 • Versalink serija:
  • Konekcija sa G-drive;
  • daljinska štampa (mogućnost štampe iz automobila);
  • secure print;
  • 7″ display – koji može da se personalizuje.
 • Color:

Drajver ima mogućnost da automatski opredeli stranicu koja će se odštampati i to:

 • automatski
 • mono
 • color

Tehničke specifikacije uređaja možete pogledati ovde.

ZANIMILJIVE PROAKTIVNE AKTIVNOSTI:

Pored servisnih operacija i praćenja opterećenosti uređaja, takođe se radi i analitički presek stanja kako bi se optimizovala saradnja i ustanovilo da li aranžman pravi manje od predviđenog, zatim da li su uočene drastične varijacije ili postoji mogućnost da konzumenti troše prekomerno.

Revizija svih ugovora radi se na 6 meseci.

CENE:

 • Klijentu se naplaćuje samo onoliko koliko je odštampano.
 • Dve stranice, na jednom papiru se tretiraju kao dva primerka.
 • Pretraživanje foldera, skeniranje, slanje u mail, donošenje, instalacija i postavka uređaja i tonera, zatim drum unit, kratka obuka i tome slično, izvršava kompanija Positive, bez naknade.

VREME ODZIVA:

 • 24 sata na teritoriji Srbije (8.30-16,30, servis i help desk)
 • Za slučaj da postoji potreba za 24/7/365 vrši se procena, nakon čega se ispostavlja ponuda po dogovoru sa klijentom.

Povezane usluge

VoIP je prenosna tehnologija koja se zasniva na brzom Internetu i kod koje se pozivi prenose mrežom, umesto klasičnom telefonskom linijom.

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.