Izaberite stranicu

Optimizacija Štampe

MPS – MANAGED PRINT SERVICES

Usluga optimizacija štampe namenjena je preduzećima, koja imaju potrebu za kontrolisanjem svojih troškova štampe.  Kroz proces upravljanja resursima za štampanje, klijenti dobijaju vidljivost i kontrolu nad svojom potrošnjom.

Usluga  podrazumeva sve neophodne prateće procese vezane za štampače, njihov učinak, prateću opremu, način upotrebe dokumenata i podršku u radu.

Usluga obuhvata isporuku, instaliranje, podešavanje za rad, testiranje i puštanje u rad isporučene opreme za štampanje, sa svim neophodnim podešavanjima u okviru informacionog sistema korisnika na lokaciji vršenja usluga.

KOMPONENTE USLUGE

 • Korišćenje opreme za štampanje;
 • Besplatnu isporuku opreme i podešavanje softvera, koji su predmet usluge;
 • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od uređaja koji su predmet usluge, kako bi se usluga obavljala kontinuirano;
 • Brz odziv – reakcija na prijavu neispravnosti od strane korisnika- definisano Ugovorom kroz odabrani nivo podrške.
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška – 8/5
 • Za vreme trajanja usluge, na raspolaganju Vam je jedan predstavnik tehničke podrške koji bi eventualne probleme vezane za računare rešavao daljinski, a po potrebi i izašao na lokaciju.

Paketi

Mono paketi

Positive Print 2000 (2000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice
WorkCentre 3345A4 Mono MFP€ 25€ 0.01
Versalink B405A4 Mono MFP€ 27€ 0.0068
Versalink B7030A3 Mono MFP
Positive Print 5000 (5000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice
WorkCentre 3345A4 Mono MFP€ 49€ 0.0078
Versalink B405A4 Mono MFP€ 46€ 0.0068
Versalink B7030A3 Mono MFP€ 50€ 0.0058
Positive Print 10000 (10000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice
WorkCentre 3345A4 Mono MFP
Versalink B405A4 Mono MFP€ 77€ 0.0060
Versalink B7030A3 Mono MFP€ 72€ 0.0055

Značajna razlika između najmanjeg i srednjeg mono paketa je u 30% jeftinijoj narednoj stranici koja nije u paketu.

Kolor paketi

Positive Color Print 1000 (1000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice (mono)Cena dodatne stranice (color)
Versalink C400A4 Color laser€ 24€ 0.0075€ 0.070
Versalink C405A4 Color MFP€ 32€ 0.0075€ 0.070
Versalink C7025A3 Color MFP
Positive Color Print 2000 (2000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice (mono)Cena dodatne stranice (color)
Versalink C400A4 Color laser€ 30€ 0.0072€ 0.066
Versalink C405A4 Color MFP€ 38€ 0.0072€ 0.066
Versalink C7025A3 Color MFP€ 42€ 0.0060€ 0.063
Positive Color Print 5000 (5000 crno-belih stranica)
UređajVrsta uređajaCenaCena dodatne stranice (mono)Cena dodatne stranice (color)
Versalink C400A4 Color laser
Versalink C405A4 Color MFP
Versalink C7025A3 Color MFP€ 56€ 0.0058€ 0.060

U paketu se nalazi mono broj otisaka, dok se color plaća po komadu

PROJEKTI:

Kada su u pitanju veći projekti, kompanija Positive u saradnji sa stručnim timom, sagledava sve potrebe klijenta, na osnovu kojih se kreira najoptimalnije rešenje koje će dugoročno smanjiti troškove, uspostaviti kontrolu nad troškovima, a sa druge strane obezbediti kvalitet štampe.

Snimak stanja kompanije:

 • Predstavnici kompanije Positive stupaju u kontakt sa zaposlenima zaduženim za štampu u firmi klijenta.
 • Započinje se proces snimanja stanja na neki od dva načina:
 1. Ručno – na licu mesta očitaju se brojači, koji se nakon 30 dana ponovo očitavaju. Na osnovu očitanih informacija predlaže se projekat za optimizaciju štampe;
 2. Automatski – instalacijom softvera u firmi klijenta, ukoliko se klijent usaglasi I ukoliko su štampači većinom mrežni. Instalacijom softvera prikupljaju se metrički podaci u IP opsegu, koji definiše klijent.

Napomena: Za klijente kod kojih je zastupljen visok stepen bezbednosne politike, kompanija Positive prilaže uverenje da je softver za analizu štampe propraćen ISO sertifikatima, enkripcijom i sličnim tehničkim mogućnostima, što garantuje bezbednost ličnih I kompanijskih podataka.

TEHNIČKE ZANIMLJIVOSTI:

 • Versalink serija:
  • Konekcija sa G-drive;
  • daljinska štampa (mogućnost štampe iz automobila);
  • secure print;
  • 7″ display – koji može da se personalizuje.
 • Color:

Drajver ima mogućnost da automatski opredeli stranicu koja će se odštampati i to:

 • automatski
 • mono
 • color

Tehničke specifikacije uređaja možete pogledati ovde.

ZANIMILJIVE PROAKTIVNE AKTIVNOSTI:

Pored servisnih operacija i praćenja opterećenosti uređaja, takođe se radi i analitički presek stanja kako bi se optimizovala saradnja i ustanovilo da li aranžman pravi manje od predviđenog, zatim da li su uočene drastične varijacije ili postoji mogućnost da konzumenti troše prekomerno.

Revizija svih ugovora radi se na 6 meseci.

CENE:

 • Klijentu se naplaćuje samo onoliko koliko je odštampano.
 • Dve stranice, na jednom papiru se tretiraju kao dva primerka.
 • Pretraživanje foldera, skeniranje, slanje u mail, donošenje, instalacija i postavka uređaja i tonera, zatim drum unit, kratka obuka i tome slično, izvršava kompanija Positive, bez naknade.

VREME ODZIVA:

 • 24 sata na teritoriji Srbije (8.30-16,30, servis i help desk)
 • Za slučaj da postoji potreba za 24/7/365 vrši se procena, nakon čega se ispostavlja ponuda po dogovoru sa klijentom.

Povezane usluge

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.

VoIP je prenosna tehnologija koja se zasniva na brzom Internetu i kod koje se pozivi prenose mrežom, umesto klasičnom telefonskom linijom.