Izaberite stranicu

Positive upravljanje voznim parkom

„Positive upravljanje voznim parkom” je usluga namenjena prvenstveno malim i srednjim preduzećima, svih vrsta delatnosti, ali i korporacijama i velikim sistemima, čije poslovanje uključuje flotu putničkih vozila (pretežno vozila B kategorije), koja se stavljaju na raspolaganje zaposlenima u preduzeću. Cilj aplikacije jeste prikupljanje podataka o vozilima i njihovoj upotrebi, čijom analizom se postiže povećanje efikasnosti i produktivnosti, kao i kontrola troškova voznog parka.

Usluga pruža mogućnost korišćenja aplikacije za evidentiranje upotrebe vozila i upravljanje voznim parkom sa bilo kog uređaja (računar, tablet, mobilni telefon), kao i daljinsko održavanje aplikacije.

Benefiti u korišćenju aplikacije su višestruki, prvenstveno ako u okviru voznog parka posedujete više od 3 vozila, za koja je teško pratiti sve troškove i obaveze (registracija, PP aparat…).

Rešenje Positive upravljanje voznim parkom, oslobađa vas briga i pruža vam:

 • pojednostavljen proces administracije eliminisanjem ručnih putnih naloga
 • uvid u dostupnost slobodnih vozila
 • jednostavno praćenje i kontrola troškova vezanih za vozni park
 • izbegavanje rizika neplaniranih troškova
 • povećanje produktivnosti i efikasnosti
 • optimizacija upotrebe voznog parka
 • potpuna mobilnost u svakom trenutku

Aplikacija PUVP obuhvata dve komponente:

1. Unos podataka o vozilima, vožnji i aktivnostima na vozilima, koja započinje registracijom – Otvaranjem vožnje i podrazumeva sledeće korake:

 • odabir slobodnog vozila iz voznog parka
 • odabir lokacije
 • svrhu vožnje (službeno ili privatno)
 • unos početne kilometraže (početno stanje se automatski popunjava na osnovu izbora vozila, međutim ukoliko se to ne slaže sa brojem na kontrolnoj tabli, omogućena je prepravka podatka
 • unos potrošnje goriva (količinski i finansijski),
 • evidentiranje servisa (redovnih i kvarova),
 • unošenje datuma pranja vozila
 • stanje vozila – uglavnom je neoštećeno, pa je to podrazumevana vrednost. Ukoliko se vozilo zatekne sa oštećenjem, odabere se „oštećeno“ za stanje, otvara se dodatno polje za dodavanje slike i priloži se fotografija oštećenja

Završetkom vožnje zaokružuje se jedan proces i vozilo je spremno za naredno korišćenje.

2. Analitika – obrada podataka i izveštavanje – podrazumeva da rukovodilac voznog parka, kao i najviši menadžment preduzeća imaju mogućnost uvida o raspoloživosti vozila u svakom momentu i o njihovoj rentabilnosti.

Benefiti za rukovodioce voznog parka ogledaju se u sledećem:

 • uvid u realno stanje pređene kilometraže po vozilima
 • tačan podatak o broju servisnih intervencija
 • mogućnost tabelarnog prikaza datuma registracije i preporučene pređene kilometraže pre redovnog servisa.
 • upozorenje za redovno održavanje PP aparata
 • smanjenje troškova voznog parka

Svaki korisnik aplikacije važno je da obezbedi sledeće tehničke uslove:

 • Za stabilan rad neophodno je da prilikom pokretanja aplikacije kao i kod unosa/izmene podataka internet konekcija bude dostupna
 • Office 365 cloud servise i mobilni (Android ili iOS) uređaj
 • Za praćenje analitike je dovoljno posedovanje aplikacije MS Excel za samostalnu obradu unetih podataka
 • U Premium verziji, analitiku vrši aplikacija Power BI uz grafički prikaz obrađenih podataka za odabrana vozila i/ili određeni set podataka (prosečna potrošnja, kvarovi, kilometraža …)
 • Dodavanje vozila i izmena postojećih podataka, kao i prava korisnika na pojedine funkcionalnosti aplikacije su regulisani nivoima prava svakog korisnika od strane administratora

Pročitajte uputstvo za upotrebu

Povezane usluge

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

Vreme velikih ulaganja u IT infrastrukturu je prošlo. Tekući globalni trend je prepuštanje brige o veličini, tehničkom kapacitetu, aktuelnosti i pouzdanosti rada informacionog sistema specijalizovanim kompanijama kojima je ovo osnovna delatnost.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.