Izaberite stranicu

Positive upravljanje voznim parkom

„Positive upravljanje voznim parkom” je usluga namenjena prvenstveno malim i srednjim preduzećima, svih vrsta delatnosti, ali i korporacijama i velikim sistemima, čije poslovanje uključuje flotu putničkih vozila (pretežno vozila B kategorije), koja se stavljaju na raspolaganje zaposlenima u preduzeću. Cilj aplikacije jeste prikupljanje podataka o vozilima i njihovoj upotrebi, čijom analizom se postiže povećanje efikasnosti i produktivnosti, kao i kontrola troškova voznog parka.

Usluga pruža mogućnost korišćenja aplikacije za evidentiranje upotrebe vozila i upravljanje voznim parkom sa bilo kog uređaja (računar, tablet, mobilni telefon), kao i daljinsko održavanje aplikacije.

Benefiti u korišćenju aplikacije su višestruki, prvenstveno ako u okviru voznog parka posedujete više od 3 vozila, za koja je teško pratiti sve troškove i obaveze (registracija, PP aparat…).

Rešenje Positive upravljanje voznim parkom, oslobađa vas briga i pruža vam:

 • pojednostavljen proces administracije eliminisanjem ručnih putnih naloga
 • uvid u dostupnost slobodnih vozila
 • jednostavno praćenje i kontrola troškova vezanih za vozni park
 • izbegavanje rizika neplaniranih troškova
 • povećanje produktivnosti i efikasnosti
 • optimizacija upotrebe voznog parka
 • potpuna mobilnost u svakom trenutku

Aplikacija PUVP obuhvata dve komponente:

1. Unos podataka o vozilima, vožnji i aktivnostima na vozilima, koja započinje registracijom – Otvaranjem vožnje i podrazumeva sledeće korake:

 • odabir slobodnog vozila iz voznog parka
 • odabir lokacije
 • svrhu vožnje (službeno ili privatno)
 • unos početne kilometraže (početno stanje se automatski popunjava na osnovu izbora vozila, međutim ukoliko se to ne slaže sa brojem na kontrolnoj tabli, omogućena je prepravka podatka
 • unos potrošnje goriva (količinski i finansijski),
 • evidentiranje servisa (redovnih i kvarova),
 • unošenje datuma pranja vozila
 • stanje vozila – uglavnom je neoštećeno, pa je to podrazumevana vrednost. Ukoliko se vozilo zatekne sa oštećenjem, odabere se „oštećeno“ za stanje, otvara se dodatno polje za dodavanje slike i priloži se fotografija oštećenja

Završetkom vožnje zaokružuje se jedan proces i vozilo je spremno za naredno korišćenje.

2. Analitika – obrada podataka i izveštavanje – podrazumeva da rukovodilac voznog parka, kao i najviši menadžment preduzeća imaju mogućnost uvida o raspoloživosti vozila u svakom momentu i o njihovoj rentabilnosti.

Benefiti za rukovodioce voznog parka ogledaju se u sledećem:

 • uvid u realno stanje pređene kilometraže po vozilima
 • tačan podatak o broju servisnih intervencija
 • mogućnost tabelarnog prikaza datuma registracije i preporučene pređene kilometraže pre redovnog servisa.
 • upozorenje za redovno održavanje PP aparata
 • smanjenje troškova voznog parka

Svaki korisnik aplikacije važno je da obezbedi sledeće tehničke uslove:

 • Za stabilan rad neophodno je da prilikom pokretanja aplikacije kao i kod unosa/izmene podataka internet konekcija bude dostupna
 • Office 365 cloud servise i mobilni (Android ili iOS) uređaj
 • Za praćenje analitike je dovoljno posedovanje aplikacije MS Excel za samostalnu obradu unetih podataka
 • U Premium verziji, analitiku vrši aplikacija Power BI uz grafički prikaz obrađenih podataka za odabrana vozila i/ili određeni set podataka (prosečna potrošnja, kvarovi, kilometraža …)
 • Dodavanje vozila i izmena postojećih podataka, kao i prava korisnika na pojedine funkcionalnosti aplikacije su regulisani nivoima prava svakog korisnika od strane administratora

Pročitajte uputstvo za upotrebu

Povezane usluge

Vreme velikih ulaganja u IT infrastrukturu je prošlo. Tekući globalni trend je prepuštanje brige o veličini, tehničkom kapacitetu, aktuelnosti i pouzdanosti rada informacionog sistema specijalizovanim kompanijama kojima je ovo osnovna delatnost.

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.