Izaberite stranicu

VoIP Managed Service

Poboljšanje i unapređenje mogućnosti postojeće telefonije

VoIP je prenosna tehnologija koja se zasniva na brzom Internetu i kod koje se pozivi prenose mrežom, umesto klasičnom telefonskom linijom. Korisnik obavlja razgovore na uobičajeni način, bez potrebe za posebnim prilagođavanjem na nove tehnologije,  ali su za samu kompaniju uštede  veoma značajne, pogotovo sa finansijskog aspekta.

Usluga je zasnovana na softverskoj telefonskoj centrali koja funkcioniše na bazi IP protokola. Implementacijom VOIP-a u poslovnu komunikaciju, drastično ćete smanjiti troškove eksploatisanja ukoliko i Vaše poslovanje sve češće zahteva kolaboraciju sa više istovremenih poziva. Bitno je napomenuti I da VOIP rešenja praktično nemaju ograničenje po pitanju broja poziva, već su tehnički ograničena isključivo na propusni opseg internet konekcije.

Za razliku od klasične analogne telefonije, kod VOIP rešenja svi pozivi (bilo da su lokalni ili međunarodni) će se cenovno vrlo brzo odraziti u Vašu korist jer je cena značajno niža i postićićete značajne uštede.

Prednosti VoIP telefonije:

 • Poboljšanje i proširenje funkcionalnosti postojeće telefonije
 • Veća produktivnost za niže troškove, bez značajnih promena u navikama krajnjih korisnika
 • Pristupačni pozivi sa bilo kog mesta koje ima pristup internetu
 • Jeftiniji pozivi ka i iz inostranstva
 • Besplatna komunikacija između poslovnih jedinica unutar sistema Vašeg poslovanja
 • Transparentnost potrošnje
 • Statistika svih korisnika i poziva
 • Opcija preusmeravanja na više načina
 • Mogućnost veće kontrole upotrebe službene telefonije od strane zaposlenih
 • Opcije integracije sa drugim vidovima komunikacije (e-mail aplikacije)
 • Govorna pošta
 • IVR – govorna pošta, automatski izbor određenog sektora poslovanja
 • Više istovremenih razgovora pozivanjem istog broja

Usluga podrazumeva:

 • skeniranje Vašeg sistema
 • projektovanje i predlog rešenja
 • isporuku i montažu opreme
 • u okviru usluge uključeno je davanje na korišćenje kompletne aktivne opreme korisniku (aparati, telefonska centrala, aktivna mrežna oprema)
 • backup kompletnih podešavanja centrale sa zamenskim uređajem u slučaju katastrofalnog otkaza
 • u okviru usluge uključen je i kompletan softver i licence potrebne za rad sistema
 • u okviru usluge uključena je kompletna tehnička podrška za vreme trajanja aranžmana koju pružaju sertifikovani inženjeri
 • aranžmani su dimenzionisani na 12/24 i 36 meseci

Plaćanje se vrši na mesečnom nivou sa odloženim plaćanjem.

KOME JE VOIP NAMENJEN:

Prevashodno pravnim licima koja imaju potrebu za optimizacijom troškova i podizanjem kvaliteta telekomunikacionog sistema u okviru svakodnevnog poslovanja (besplatni pozivi interno, govorni automat, snimanje razgovora, ostavljanje glasovnih poruka, preusmeravanje na mobilne brojeve i slično).

Iako se razgovori obavljaju na uobičajen način, benefiti su vrlo brzo merljivi jer se sve odvija putem IP protokola, te su mogućnosti za podizanje nivoa usluge veoma visoke, dok su uštede drastične.

Internacionalni pozivi postaju zanemarljiv trošak, a povezivanje i komunikacija „globalnih tačaka“ neuporedivo lakša i jeftinija za vaš budžet.

Povezane usluge

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

Vreme velikih ulaganja u IT infrastrukturu je prošlo. Tekući globalni trend je prepuštanje brige o veličini, tehničkom kapacitetu, aktuelnosti i pouzdanosti rada informacionog sistema specijalizovanim kompanijama kojima je ovo osnovna delatnost.