Izaberite stranicu

Rent IT

Organizujete kratkoročni događaj, seminar ili manifestaciju?
Usluga RENT IT Vam omogućava:

  • Dodatnu računarsku opremu u skladu sa potrebama događaja;
  • Isporuku i postavku opreme;
  • Podešavanje softvera;
  • Testiranje opreme na lokaciji i puštanje u rad;
  • Legalnost korisnika po pitanju operativnog sistema;
  • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od računara koji su predmet usluge;
  • Monitoring i tehničku podršku na događaju od strane stručnog lica;
  • Instalacija Cloud antivirus rešenja na opremi – Sophos Endpoint Protection Advanced;
  • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima, intervencije za servise koji se mogu daljinski održavati;

Povezane usluge

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.