Izaberite stranicu

Rent IT

Organizujete kratkoročni događaj, seminar ili manifestaciju?

Usluga RENT IT Vam omogućava:

  • Dodatnu računarsku opremu u skladu sa potrebama događaja;
  • Isporuku i postavku opreme;
  • Podešavanje softvera;
  • Testiranje opreme na lokaciji i puštanje u rad;
  • Legalnost korisnika po pitanju operativnog sistema;
  • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od računara koji su predmet usluge;
  • Monitoring i tehničku podršku na događaju od strane stručnog lica;
  • Instalacija Cloud antivirus rešenja na opremi – Sophos Endpoint Protection Advanced;
  • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima, intervencije za servise koji se mogu daljinski održavati;

Povezane usluge

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

9 + 2 =