Izaberite stranicu

Rent IT

Organizujete kratkoročni događaj, seminar ili manifestaciju?
Usluga RENT IT Vam omogućava:

  • Dodatnu računarsku opremu u skladu sa potrebama događaja;
  • Isporuku i postavku opreme;
  • Podešavanje softvera;
  • Testiranje opreme na lokaciji i puštanje u rad;
  • Legalnost korisnika po pitanju operativnog sistema;
  • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog od računara koji su predmet usluge;
  • Monitoring i tehničku podršku na događaju od strane stručnog lica;
  • Instalacija Cloud antivirus rešenja na opremi – Sophos Endpoint Protection Advanced;
  • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije koja omogućava daljinski pristup računaru korisnika, nadzor nad Sophos cloud portalima, intervencije za servise koji se mogu daljinski održavati;

Povezane usluge

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.

„Office radno mesto“ je proizvod usluga kompanije Positive doo namenjena preduzećima koja imaju računarsku opremu zadovoljavajućeg kvaliteta i žele da unaprede svoj informacioni sistem , korisnicima koji svakodnevno obavljaju kancelarijske poslove, kao i firmama bez sopstvenog IT sektora ili zaposlenog koji vodi brigu o informacionom sistemu.