Izaberite stranicu

Server managed service

Isporuka i podešavanje servera sa licencom i antivirusnim rešenjem uz daljinsko održavanje i zamensku opremu – po potrebi.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.

Cilj ove usluge je da se klijentu obezbedi korišćenje svih potrebnih serverskih servisa (domen kontroler, aplikativni server, fajl server, mail server) u kvalitetnom IT okruženju, bez investicije u opremu i licence.

Positive obezbeđuje potrebnu opremu, softver i licence, redovno održavanje i zamenski uređaj u slučaju otkaza, uz reakciju tehničke podrške u roku od 24h.

Komponente usluge

 • Korišćenje računarske opreme na lokaciji korisnika
 • Usluga korišćenja servera sa pripadajućom serverskom licencom;
 • Sophos Central Intercept X Advanced for Server licencu
 • Konfigurisanje Sophos Central portala;
 • Prostor za Backup do 50GB;
 • Besplatnu isporuku i podešavanje za rad servera,
 • Zamensku opremu u slučaju otkaza nekog servera, koji su predmet usluge;
 • Brz odziv – reakcija na prijavu neispravnosti od strane Korisnika u roku od 4 sata od trenutka prijave a u okviru svog radnog vremena;
 • Support servisi – instalacija Teamviewer Quick Support aplikacije za omogućavanje daljinskog održavanja servera/dobara, nadzor nad Sophos cloud portalima, intervencije po uočenim događajima kao i po pozivu za servise koji se mogu daljinski održavati;
 • Trenutna telefonska podrška 8/5;
 • Redovno mesečno izveštavanje tehničike podrške o daljinskim intervencijama, do 5. u mesecu za prethodni mesec.
Kupovina Positive uslugeSamostalna kupovina servera
Server
Serverske licence
Antivirusna zaštita
Odloženo plaćanje
Održavanje i nadzor
Backup podataka
Disaster Recovery
Mesečno izveštavanje
Zamenski uređaj
Besplatna implementacija
Besplatan upgrade opreme
Staro za novo
Bez inicijalnog troška

Zakažite sastanak sa našim savetnikom.

Naši stručnjaci će napraviti ponudu u skladu sa vašim potrebama.

Povezane usluge

Današnje kompanije ne mogu zamisliti obavljanje svojih poslovnih procesa bez svakodnevne upotrebe informacionog sistema. Na ovaj način one postaju zavisne od njegovog ispravnog i pouzdanog funkcionisanja i oslanjaju se u potpunosti na ovu pretpostavku. Jedna od najvećih pretnji u funkciji informacionog sistema je oštećenje, gubitak ili krađa podataka.

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje. Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.