Izaberite stranicu

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Razvojnom agencijom Srbije (RAS), upućuje Javni poziv kompanijama da konkurišu za podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja. Poziv će biti otvoren dok postoje obezbeđena sredstva.

Centar za digitalnu transformaciju omogućava da se na efikasan i transparentan način sprovede digitalizacija srpske privrede – kroz edukacije, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge.

Cilj programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2019. i 2020. godinu je da se stvori jasna infrastruktura za podršku MMSP u procesu digitalne transformacije. Ovaj proces zahteva strateški pristup, kako u analizi postojećeg stanja, tako i u planiranju budućih poslovnih aktivnosti. Jedan od ključnih preduslova za uspeh i postizanje punog efekta digitalne transformacije je uvođenje novih poslovnih modela i principa poslovanja zasnovanih na dostupnim digitalnim alatima.

Kompanije konkurišu za izradu ekspertske analize i strategije, koje imaju za cilj podizanje nivoa konkurentnosti kroz unapređenje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, kvalitetnije marketinške aktivnosti – kreiranje modernih prezentacija i promocije kompanije. Takođe kompanije će imati za pravo da konkurišu za program RAS-a. koji obezbeđuje sredstva za implementaciju strategije.

Prvi korak na vašem putovanju je ekspertska analiza. Uz pomoć sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju, definišite sopstvene snage i slabosti u kontekstu digitalne ekonomije. Istražite prilike za svoju poslovnu organizaciju kroz analizu tehnoloških trendova i odaberite ključne oblasti delovanja za početak digitalne transformacije Vašeg biznisa.

Kompanije koje prođu kroz proces izrade ekspertske analize imaju mogućnost da dobiju strategiju. Zajedno sa sertifikovanim konsultantom izradite strateški dokument unapređenja poslovnog modela, poslovnih procesa, proizvoda ili usluga vaše poslovne organizacije.

Na kraju kroz treću fazu implementirajte definisano rešenje i unapredite svoje poslovanje.

Više informacija o Programu i načinu apliciranja OVDE.