Select Page

Sa porastom količine podataka koja se razmenjuje u poslovnim informacionim sistemima, sve češće se javlja potreba za implementacijom optičkih mreža kao osnove za računarske mreže. Pored projektovanja i implementacije optičkih mreža, od sada smo u mogućnosti i da vam ponudimo izdavanje sertifikata o ispravnosti mreže kako bi u svakom trenutku bili sigurni da vam je računarska mreža u potpunosti funkcionalna.

otdr (1)Ispitivanje i sertifikovanje vršimo uz pomoć OTDR (Optical time-domain reflectometer) uređaja. U pitanju je optoelektronski instrument kojim se ispituju optička vlakna. OTDR radi na principu puštanja serije optičkih impulsa na jednom kraju vlakna i njihovom merenju na drugom kraju. Pored testiranja propusnosti, ispituje se i svetlost koja se reflektuje i rasipa unutar vlakna i vraća na početni kraj.

Za testiranje i izdavanje sertifikata koristimo OTDR uređaj MTS-2000 lidera u ovoj oblasti, kompanije JDSU. Ovaj uređaj nam pruža mogućnost da lako i efikasno vršimo merenja vaše računarske mreže. Pored ispitivanja  detaljnim izveštajima i međunarodno priznatim sertifikatom koji je priznat od strane ISO tela za standardizaciju što vam olakšava dalje uvođenje raznih standarda vezanih za vaše poslovanje.

otdr (2)Zbog specifičnosti dizajna optičkih kablova, naplata sertifikovanja se vrši po optičkom vlaknu. Cena za jedno vlakno iznosi 10 evra. U zavisnosti od veličine računarske mreže, moguće je ostvariti određeni popust. Za više informacija pozovite nas na 021/472-03-88 ili pošaljite upit na [email protected]

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

9 + 13 =