Select Page

O kompaniji

Positive doo je osnovan 2000. godine sa ciljem da prepozna, razume i zadovolji potrebe klijenata u oblasti informacionih tehnologija, kreirajući, razvijajući i primenjujući napredna tehnološka rešenja.

Sledeći trend digitalne transformacije celokupnog poslovnog okruženja, Positive je primenio savremeni poslovni model „IT as a service“ i postao lider na ovom novom i zahtevnom tržištu. Positive kroz ovaj poslovni model pruža materijalne i ljudske resurse u oblasti IT kao uslugu, oslobađajući svoje klijente brige o sopstvenom informacionom sistemu, omogućavajući im da se fokusiraju na svoju osnovnu delatnost.

Positive sa svojim  klijentima ulaže napor na putu ka zajedničkom cilju – uspešnoj digitalnoj transformaciji poslovanja, kao uslovu za opstanak i razvoj poslovanja kompanija.

Odnos prema klijentu zasniva se na naporima ka obezbeđenju povećanja performansi njegovog poslovanja kroz digitalnu transformaciju i modelovanje poslovnih procesa u cilju usaglašavanja IT sistema sa ovim procesima. Zaposleni u Positive-u suštinski su okrenuti prema zahtevu korisnika. Primenom razvijenih rešenja klijenti povećavaju agilnost, fleksibilnost, bezbednost i dinamičnost sistema i smanjuju troškove poslovanja. Efikasnost poslovanja optimizuju kroz  primenjena inovativna rešenja. Positive posebnu pažnju pridaje bezbednosti informacionog sistema klijenta i sigurnosti podatka, obukom zaposlenih kompanije klijenta i primenom ISO standarda u oblasti informacione bezbednosti ISO 27001 i obezbeđenja kontinuiteta poslovanja ISO 22301.

Zaposleni u Positive-u konstantno unapređuju stručno znanje i stiču nove sertifikate. Visok nivo edukacije zaposlenih, kao i prihvatanje novih tehnologija, omogućuju adekvatan i pravovremen odgovor dinamičnim i stalo rastućim potrebama klijenata.

Positive je partner najvećih svetskih IT brand-ova kao što su (HP, Fujitsu, Microsoft, CISCO, Sophos itd) i na taj način održava visok nivo znanja i pristupa tržištu inovacija u oblasti IT.  Kvalitet IT usluga Positive garantuje pridržavanjem standarda za koje je sertifikovan, kao što su ISO 9001 i ISO 20000-1 ( Upravljanje IT uslugama), a zaposleni u Positive-u imaju i prestižni ITIL sertifikat za upravljane uslugama u oblasti informacionih tehnologija.

Lista zadovoljnih klijenata koji poklanjaju poverenje Positive-u iz godine u godinu govori o kvalitetu i posvećenosti pristupa svakom pojedinačnom klijentu.

Ugovor o poverljivosti

Positive, kao kompanija koja pruža usluge klijentima u oblasti kreiranja, održavanja i unapređenja informacionih sistema, upućena je prirodom svojih aktivnosti u podatke i procese klijenta koji mogu predstavljati poslovnu tajnu.

U današnje vreme izrazite konkurencije na tržištu, specifičnosti poslovnih procesa kompanije, baze podataka klijenata, partnera i konkurenata, predstavljaju značajan resurs za uspostavljanje bolje pozicije na tržištu. Imajući to u vidu Positive se strogo pridržava svih pravila zaštite podataka, uključujući i primenu standarda u oblasti informacione bezbednosti ISO 27001, ali i sačinjavanjem i poštovanjem „Ugovora o poverljivosti“ (NDA non-disclosure agreement) u kojem su definisane sve oblasti zaštite podataka, procesa i tehnologije klijenta i Positive-a. Sačinjavajući ovakav ugovor i Positive i klijent su dodatno zaštićeni od potencijalnog neovlašćenog prenosa zaštićenih informacija neovlašćenim licima ili javnosti. Kompanija klijent u ovakav ugovor unosi sve informacije za koje smatra da mogu izazvati štetu njihovim objavljivanjem, a ugovor predviđa i sankcije za eventualno kršenje ugovorenih obaveza.

Positive na ovaj način  uvažava potrebu i pravo kompanije klijenta na zaštićene informacije.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

1 + 14 =