Izaberite stranicu

Politika bezbednosti informacija

Positive  ispunjava sve zahteve sistema menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2013.

Organizacija shvata da je bezbednost informacija od esencijalne važnosti na putu osiguranja kontinuiteta poslovanja organizacije, što se ostvaruje kroz prevenciju incidenata po bezbednosti informacija i smanjenje potencijalnih uticaja na poslovne procese. Sistem menadžmenta bezbednošću informacija predstavlja sastavni deo poslovne politike i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i neprekidnom poboljšanju su usklađene sa relevantnom zakonskom regulativom.

Organizacija uspostavlja politiku sistema menadžmenta bezbednošću informacija kako bi zaštitila informacionu i intelektualnu svojinu od mogućih eksternih, namernih ili nenamernih opasnosti.

U smislu obezbeđenja informacione sigurnosti, osigurali smo integritet informacija i obezbedili da postojeći informacioni sistemi, informacije i drugi podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa i korišćenja. Obezbedili smo nesmetan pristup i dostupnost svih informacija potrebnih za odvijanje poslovnih procesa.

Sistemom menadžmenta bezbednošću informacija upravljamo svesni važnosti i značaja uticaja bezbednosti informacija na poslovne partnere.

Rukovodstvo daje punu podršku ostvarenju Politike sistema menadžmenta bezbednošću informacija, obavezujući zaposlene na aktivno učešće u implementaciji i podizanju nivoa bezbednosti informacija.

Politika sistema menadžmenta bezbednošću informacija je istaknuta na internom portalu i vidnom mestu u kancelariji direktora. Politika je saopštena svim zainteresovanim stranama.

Politika bezbednosti informacija je obavezujuća za sve zaposlene.

Novi Sad,  dec 2016.
Direktor: Miljan Radanović