Select Page

Politika upravljanja rizikom

Positive d.o.o. je uspostavio menadžment rizicima kao integralni deo svih svojih poslovnih procesa.

Kontinuirano prateći i analizirajući sve informacije iz poslovnih procesa i zahteva i očekivanja poslovnih partnera i svih zainteresovanih strana, rukovodstvo priprema i donosi optimalne poslovne odluke sa ciljem minimiziranja rizika poslovanja uz maksimalan efekat.

Uspostavljajući upravljanje rizicima rukovodstvo je definisalo sopstvenu krajnju odgovornost uz jasno definisanje obaveza i odgovornosti svih zaposlenih u oblasti njihove poslovne odgovornosti.

Rukovodstvo uspostavlja, održava i stalno unapređuje sistem upravljanja rizicima kroz stalno proveravanje, nadgledanje, kritičko posmatranje kako bi se identifikovale promene u odnosu na zahtevane ili očekivane nivoe performansi poslovnih procesa.

Kroz sistematičan, pravovremen i struktuiran pristup upravljanju rizikom rukovodstvo doprinosi efikasnosti i konzistentnim, uporedivim i pouzdanim rezultatima.

Podizanjem svesti zaposlenih i slanjem jasne poruke svim poslovnim partnerima o značaju upravljanja rizikom i stabilnim poslovnim procesima rukovodstvo jasno ističe svoju poslovnu opredeljenost i pouzdanost.

Upravljanje rizikom i primenom strategije za poboljšavanje poslovnih procesa organizacije šalje poruku lidera, pouzdanog poslovnog partnera, pouzdanog poslodavca i odgovornog društvenog subjekta.

Novi Sad, nov 2017.
Direktor: Miljan Radanović

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

11 + 11 =