Izaberite stranicu

Politika upravljanja rizikom

Positive d.o.o. je uspostavio menadžment rizicima kao integralni deo svih svojih poslovnih procesa.

Kontinuirano prateći i analizirajući sve informacije iz poslovnih procesa i zahteva i očekivanja poslovnih partnera i svih zainteresovanih strana, rukovodstvo priprema i donosi optimalne poslovne odluke sa ciljem minimiziranja rizika poslovanja uz maksimalan efekat.

Uspostavljajući upravljanje rizicima rukovodstvo je definisalo sopstvenu krajnju odgovornost uz jasno definisanje obaveza i odgovornosti svih zaposlenih u oblasti njihove poslovne odgovornosti.

Rukovodstvo uspostavlja, održava i stalno unapređuje sistem upravljanja rizicima kroz stalno proveravanje, nadgledanje, kritičko posmatranje kako bi se identifikovale promene u odnosu na zahtevane ili očekivane nivoe performansi poslovnih procesa.

Kroz sistematičan, pravovremen i struktuiran pristup upravljanju rizikom rukovodstvo doprinosi efikasnosti i konzistentnim, uporedivim i pouzdanim rezultatima.

Podizanjem svesti zaposlenih i slanjem jasne poruke svim poslovnim partnerima o značaju upravljanja rizikom i stabilnim poslovnim procesima rukovodstvo jasno ističe svoju poslovnu opredeljenost i pouzdanost.

Upravljanje rizikom i primenom strategije za poboljšavanje poslovnih procesa organizacije šalje poruku lidera, pouzdanog poslovnog partnera, pouzdanog poslodavca i odgovornog društvenog subjekta.

Novi Sad, nov 2017.
Direktor: Miljan Radanović