Izaberite stranicu

Poslovni podaci

Kao kompanija koja podržava transparentnost poslovanja, Positive pruža sve relevantne poslovne informacije putem svog internet sajta. Zainteresovani mogu da dobiju uvid u  poslovanje Positive-a i preko sajtova zvaničnih državnih institucija kao što su Agencija za privredne registre, Narodna banka Srbije i druge. Positive smatra da je javnost poslovanja i deljenje ideja i tehnologija najbolji način da se ostvari kvalitetna saradnja sa klijentima i partnerima.
Naziv preduzeća POSITIVE
Pravna forma DOO
Sedište NOVI SAD
Adresa DANILA KIŠA 5
Poštanski broj 21000
PIB 100276510
Matični broj 08695407
Broj evidencione prijave /EPPDV/ 132664606
Šifra delatnosti 2620
Poslovne banke: BANCA INTESA:

160-10953-03

OTP BANKA:

325-9500700014853-62

Erste Banka

340-11013818-71

Broj registra kod Trgovinskog suda 1-20950 Novi Sad
Broj telefona 021/472-03-88
e-mail [email protected]
WEB stranica www.positive.rs
Zakonski zastupnik Miljan Radanović
Ovlašćeno lice Đorđe Medaković
Ovlašćeno lice Darko Perović
Ovlašćeno lice Stanislava Ilić

 

Spisak računa

NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
NLB banka A.D.- Beograd 310-0000000216425-62
Banca Intesa A.D.- Beograd 160-0000000390077-53
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 105-0000000815035-03
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 170-0030022074000-55
Komercijalna banka A.D.- Beograd 205-0000000226945-96
Eurobank A.D.- Beograd 250-2030001575770-23
Erste Bank A.D.- Novi Sad 340-0000011013818-71
Banca Intesa A.D.- Beograd 160-0000000010953-03
Banca Intesa A.D.- Beograd 160-0000000932773-13
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd 155-0000000028883-79
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 275-0010229333148-14
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad 325-9500700014853-62

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

2 + 2 =