Izaberite stranicu

Sertifikati kompanije

Positive je preduzeće organizovano na osnovu prepoznatih i uređenih poslovnih procesa. Za pružanje visokog stepena kvaliteta usluge neophodno je da se svi procesi odvijaju prema ranije utrvđenim standardima. U svom poslovanju Positive koristi princip integrisanog upravljanja kvalitetom, po standardima ISO 9001  ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, kao i primenom najboljih praksi kroz ITIL biblioteke.

Positive posvećuje dužnu pažnju stručnim sertifikatima koje izdaju naši partneri. Zaposleni poseduju veliki broj složenih kompetencija i odgovarajuće sertifikate za iste, koji se redovno obnavljaju.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

1 + 6 =