Select Page

Utisci korisnika

Svedočenja zadovoljnih klijenata Positive-a doprinose boljem razumevanju usluge koju Positive pruža, kao i posvećenosti i motivaciji zaposlenih u Positive-u. Zadovoljstvo korisnika je najveći pokretač napora i napretka u poslovanju koji Positive pokazuje kroz celo svoje postojanje.  Posmatrajući listu klijenata moguće je pronaći i neke koji mogu biti od interesa za poslovanje vaše kompanije.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

12 + 14 =