Izaberite stranicu
APC by Schneider Electric Select Partner Business Networks

Kompanija postoji skoro dva veka, a na  tržištu Srbije posluje od 2002. godine. Projekti se ostvaruju u mnogim granama poslovanja, od kojih su svakako najznačajnije industrija, građevina, infrastukture i Data Centri gde su zapaženi rezultati u uštedama energije i unapređenjima energetske efikasnosti. Od rudnika i kovačnica, preko naoružanja ova kompanija je izašla na tržište električne energije. Razvojem instalacija, sistema i upravljanja rast je zabeležen na novim proizvodima od kojih su najznačajnija UPS rešenja, kontrola pokreta, automatizacije objekata. U skladu sa trendovima tehnologije, ova kompanija može da ponudi izuzetna rešenja u oblasti softvera, kritičnih napajanja i pametnih mreža, a svakako uz sve to ulaže se u istraživanja i razvoj kako bi se ostvarila održivost.

U partnerstvu sa ovom kompanijom, Positive definiše indikatore koji se moraju razmatrati prilikom dizajniranja poslovnih računarskih mreža u segmentu napajanja, klimatizacije i rezervnih napajanja.

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Petar Oljača Business Networks for Sales Associates

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

14 + 11 =