Izaberite stranicu
Cisco Premier Certified Partner

Cisco je globalni lider kada je reč o umrežavanju, mobilnim i bežičnim tehnologijama, bezbednosti IT sistema, Cloud tehnologijama automatizaciji i optimizaciji računarskih komunikacija koja se odlikuje širokom paletom aktivnih mrežnih uređaja, softvera, arhitektura, bezbednosnih rešenja. Agilnost, mobilnost i bezbednost su sve učestaliji zahtevi poslovanja, na koje Cisco daje visokotehnološke odgovore.

Positive u partnerstvu sa ovom kompanijom može da ponudi kako široku paletu opreme i softvera, tako i usluge dizajniranja, konfigurisanja, testiranja i puštanja u rad sistema zasnovanih na Cisco opremi. Sertifikati zaposlenih se redovno ažuriraju u skladu sa intervalima koje definiše Cisco u oblasti switching&routing, wireless i security rešenja.

Kontinuarnom edukacijom koja je uslovljena kako tehničkim tako i komercijalnim veštinama, Positive nastoji da svojim partnerima predloži i impementira rešenja koja nedvosmisleno imaju jasnoću u viziji, oslonjena na ovog globalno priznatog vendora, uz fleksibilno raspoređivanje resursa po  željama klijenta- koja rezultiraju jednostavnošću na relaciji end-to end.

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Darko Perović Career Certifications & Training
Goran Cvijanović CCNA Routing & Switching
Zlatko Markser CCNA Routing and Switching
Goran Cvijanović CCNA security
Goran Cvijanović CCNA Wireless
Zlatko Markser CCNP Routing and Switching
Darko Perović SMB Specialization for Account Managers