Select Page
Cisco Premier Certified Partner

Cisco je globalni lider kada je reč o umrežavanju, mobilnim i bežičnim tehnologijama, bezbednosti IT sistema, Cloud tehnologijama automatizaciji i optimizaciji računarskih komunikacija koja se odlikuje širokom paletom aktivnih mrežnih uređaja, softvera, arhitektura, bezbednosnih rešenja. Agilnost, mobilnost i bezbednost su sve učestaliji zahtevi poslovanja, na koje Cisco daje visokotehnološke odgovore.

Positive u partnerstvu sa ovom kompanijom može da ponudi kako široku paletu opreme i softvera, tako i usluge dizajniranja, konfigurisanja, testiranja i puštanja u rad sistema zasnovanih na Cisco opremi. Sertifikati zaposlenih se redovno ažuriraju u skladu sa intervalima koje definiše Cisco u oblasti switching&routing, wireless i security rešenja.

Kontinuarnom edukacijom koja je uslovljena kako tehničkim tako i komercijalnim veštinama, Positive nastoji da svojim partnerima predloži i impementira rešenja koja nedvosmisleno imaju jasnoću u viziji, oslonjena na ovog globalno priznatog vendora, uz fleksibilno raspoređivanje resursa po  željama klijenta- koja rezultiraju jednostavnošću na relaciji end-to end.

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Darko Perović Career Certifications & Training
Goran Cvijanović CCNA Routing & Switching
Zlatko Markser CCNA Routing and Switching
Goran Cvijanović CCNA security
Goran Cvijanović CCNA Wireless
Zlatko Markser CCNP Routing and Switching
Darko Perović SMB Specialization for Account Managers

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

9 + 11 =