Select Page
HP Enterprise Business Partner

Hewlett-Packard Company (HP) je jedna od najvećih svetskih tehnoloških kompanija. Široku paletu visoko-kvalitetnih proizvoda prodaje i za njih pruža podršku preko distribucione mreže sačinjene od HP partnera.

Positive je dugogodišnji sertifikovani HP Business partner u SMB i EG segmentima. Naši zaposleni su sertifokovani za: Selling HP SMB Solutions, Selling HPE solutions, Selling Servers, Storage, Networking and Services. Formalne obuke i sertifikati kvalifikuju zaposlene da klijentima predlože i implementiraju adekvatna, kompleksna rešenja zasnovana na HP opremi.

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Miljan Radanović Converged Infrastructure Solutions
Miljan Radanović HP Partner Selling HP SMB Solutions
Miljan Radanović HP Sales Builder for Windows (SBW) Standard Partner Training
Miljan Radanović HPE Sales Certified
Miljan Radanović Selling Servers, Storage, Networking and Services 2014

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

11 + 8 =