Select Page
Microsoft Silver Partner

Positive je Microsoft sertifikovani partner više od deset godina. U segmentu prodaje i tehničke podrške Pozitiva, zaposleni su obučeni i sertifikovani za rad u ovom operativnom sistemu.

Microsoft na globalnom nivou vrši klasifikacije partnera, a trenutno postoje tri osnovne kategorije: Microsoft Certified, Microsoft Silver Competency Partner i Microsoft Gold Competency Partner. Nivo partnerstva odredjen je vrstom i brojem kompetencija, a one su uslovljene odgovarajućim tehničko-komercijalnim zahtevima koje partneri moraju ispuniti.

Positive je trenutno Microsoft Silver Competency Partner sa tri aktivne kompetencije: Silver Application Development, Silver Small and Midmarket Cloud Solutions, Silver Windows and Devices. Postoji posebna kompetencija koja daje mogućnost saradnje sa edukativnim institucijama i organizacijama – Authorized Education Partner – Academic volume licensing, a koju Positive takođe poseduje.

Sticanje sertifikata je ujedno i priznanje za dugogodišnje ulaganje u razvoj informatičkih sistema, razvijanje svesti, kulture korišćenja i primene informacionih tehnologija.

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified IT Professional Server Administrator on Windows Server 2008
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Professional
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2008
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2012
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2016
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Technology Specialist Windows Server 2008 Active Directory, Configuration
Aleksandar Milosavljević Microsoft Certified Technology Specialist Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration
Stanislava Ilić Microsoft Certified Tehnology Specialist MCTS
Stanislava Ilić Microsoft Certified Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations
Martina Hiršman Microsoft Licencing Solutions Specialist Lite
Martina Hiršman Microsoft Licencing Solutions Specialist SMB
Stanislava Ilić Microsoft Partner Network Sales and Marketing Competency Assesment for Midmarket Solutions Providers
Aleksandar Milosavljević Microsoft Specialist Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center Specialist
Aleksandar Milosavljević Microsoft Specialist: Implementing Microsoft Azure Infrasturcture Solutions
Miljan Radanović Microsoft Tehnology Specijalist MCTS

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

3 + 7 =