Izaberite stranicu
VEEAM Service Provider

Kroz deceniju postojanja, Veeam je uvek bio pionir u inovativnim rešenjima, koja omogućuju korisnicima moderno okruženje, bazirano na visokom nivou performansi u pogledu kapaciteta i zaštite podtaka. Dodajući novi pristup tradicionalnim disciplinama čuvanja rezervnih kopija, sigurnosti i oporavka podataka, Veeam je napravio korak dalje, premeštajući se sa upravljanja baziranog na polisama, na upravljanje oslonjeno na ponašanje (policy-based to behavior-based management“).

U okruženju koje prati hiper rast i hiper širenje podataka, tradicionalan način upravljanja podacima  nije više dovoljan, i sami podaci moraju postati „hiper dostupni“ (Hyper Availability).

Pozitive je pozicioniran na Veeam Silver  Service Provider.

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Stanislava Ilić VMSP
Zlatko Markser VMTSP