Izaberite stranicu
VEEAM Service Provider

Kroz deceniju postojanja, Veeam je uvek bio pionir u inovativnim rešenjima, koja omogućuju korisnicima moderno okruženje, bazirano na visokom nivou performansi u pogledu kapaciteta i zaštite podtaka. Dodajući novi pristup tradicionalnim disciplinama čuvanja rezervnih kopija, sigurnosti i oporavka podataka, Veeam je napravio korak dalje, premeštajući se sa upravljanja baziranog na polisama, na upravljanje oslonjeno na ponašanje (policy-based to behavior-based management“).

U okruženju koje prati hiper rast i hiper širenje podataka, tradicionalan način upravljanja podacima  nije više dovoljan, i sami podaci moraju postati „hiper dostupni“ (Hyper Availability).

Pozitive je pozicioniran na Veeam Silver  Service Provider.

Sertifikati zaposlenih

Zaposleni Naziv sertifikata
Stanislava Ilić VMSP
Zlatko Markser VMTSP

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

5 + 1 =