positive logo
Tehnička podrška

ai chatbot

AI asistent
Pričajte sa našim AI asistentom
positive logo

Progresivna digitalna transformacija

Progresivna digitalna transformacija omogućava kompanijama postepenu implementaciju novih tehnologija, smanjujući rizik i osiguravajući kontinuitet poslovanja.

Naslovna 9 Progresivna digitalna transformacija

Progresivna digitalna transformacija predstavlja strateški pristup unapređenju poslovanja kroz postepenu implementaciju najmodernijih tehnologija, uz minimalni rizik i osiguran kontinuitet poslovanja.

Positive progresivna digitalna transformacija predstavlja postepen pristup promenama koje omogućavaju kompanijama da se prilagode i iskoriste prednosti novih tehnologija. Ovaj pristup uključuje faznu implementaciju digitalnih alata i strategija, omogućavajući kompanijama da testiraju, uče i prilagođavaju se bez previše rizika. Fokus je na kontinuiranom unapređenju, saradnji i fleksibilnosti, što vodi ka dugoročnom uspehu i održivom rastu. Progresivna digitalna transformacija obuhvata upotrebu analitike, automatizacije i integrisanih sistema za poboljšanje efektivnosti, efikasnosti i pouzdanosti uz podsticanje inovacija.

Put ka uspešnoj progresivnoj digitalnoj transformaciji

 1. Identifikacija trenutnog stanja i prioriteta
   • Prvi korak je analiza trenutnog stanja kompanije i identifikacija ključnih oblasti koje zahtevaju unapređenje. Ovo uključuje procenu postojećih procesa, tehnologija i poslovnih ciljeva kako bi se utvrdile prilike za digitalnu transformaciju.
 2. Modularni pristup implementaciji
   • Umesto pokušaja da se sve digitalne inicijative sprovedu istovremeno, preporučuje se modularni pristup. Ovo podrazumeva postepeno uvođenje digitalnih rešenja koja su međusobno kompatibilna i koja mogu raditi zajedno na poboljšanju operativne efikasnosti. Na ovaj način, kompanije mogu brzo videti koristi od svake implementirane faze, bez preopterećenja sistema ili tima.
 3. Automatizacija i optimizacija procesa
   • Korišćenje automatizacije za smanjenje manuelnih zadataka i optimizaciju procesa je ključni element progresivne digitalne transformacije. Automatizacija ne samo da povećava efikasnost već i smanjuje mogućnost ljudskih grešaka, omogućavajući zaposlenima da se fokusiraju na složenije zadatke koji donose veću vrednost.
 4. Upotreba podataka za donošenje odluka
   • Podaci su osnova za sve digitalne transformacije. Kompanije koriste analitiku podataka za poboljšanje donošenja odluka, optimizaciju resursa i personalizaciju usluga. Napredne analitičke platforme omogućavaju dublji uvid u poslovne performanse i identifikaciju prilika za rast.
 5. Fleksibilna IT infrastruktura
   • Fleksibilna i skalabilna IT infrastruktura je neophodna za podršku digitalnoj transformaciji. Ona podrazumeva korišćenje cloud rešenja, agilnih metoda razvoja i otvorenih API-ja za brzu integraciju novih tehnologija i aplikacija.

Positive pristup progresivnoj digitalnoj transformaciji

 1. Poslovni konsalting za unapređenje efektivnosti
   • Positive pruža sveobuhvatne usluge poslovnog konsaltinga koje uključuju analizu postojećih poslovnih procesa, razvoj strategija za upravljanje promenama i pripremu timova za digitalnu transformaciju. Fokus je na identifikaciji ključnih oblasti za unapređenje i usklađivanju digitalnih inicijativa sa poslovnim ciljevima kompanije.
 2. Digitalna rešenja za povećanje efikasnosti
   • Positive Agile Manager (PAM): Sveobuhvatna platforma za centralizaciju poslovnih procesa, koja omogućava automatizaciju zadataka, poboljšanje timske saradnje i optimizaciju resursa.
   • Veštačka inteligencija (AI): Implementacija AI rešenja poput digitalnih asistenata ili chatbot-ova za automatizaciju rutinskih zadataka, analizu podataka i personalizaciju usluga, što povećava efikasnost i smanjuje operativne troškove.
   • Poslovna analitika (BI): Prikupljanje i vizualizacija podataka za bolje donošenje odluka i optimizaciju poslovnih procesa.
 3. IT infrastruktura za obezbeđenje pouzdanosti
   • IT menadžment: Kontinuirano održavanje i optimizacija IT sistema, osiguranje stabilnosti i dostupnosti, te smanjenje operativnih rizika.
   • Cyber security (Positive Guard): Sveobuhvatna sajber bezbednost kroz napredne tehničke mere, edukaciju zaposlenih i razvoj bezbednosnih procedura.
   • Bekap podataka: Lokalni i udaljeni bekap za sigurnost i brz oporavak podataka, omogućavajući kontinuitet poslovanja.

Koristi progresivne digitalne transformacije:

 • Povećana efikasnost kroz automatizaciju procesa i optimizaciju resursa.
 • Sigurnost podataka i stabilnost operacija kroz napredne mere sajber bezbednosti.
 • Fleksibilnost i agilnost u prilagođavanju promenama tržišta i tehnološkim inovacijama.
 • Poboljšano donošenje odluka kroz naprednu analitiku i BI alate.
 • Održivi rast i konkurentnost na tržištu kroz postepene i modularne inovacije.

Zakoračite u digitalnu eru vašeg poslovanja, budućnost je već stigla!

povezane stranice

Poslovni konsalting

Poslovni konsalting je esencijalni korak ka uspešnoj digitalizaciji vaše organizacije. Saznajte više o našem pristpu i koristima koje poslovni konstalting ima kako bi vaše digitalne inicijative bile u potpunosti usklađene sa vašim poslovnim ciljevima.
Positive
Chat with us