Izaberite stranicu

BITS Koncept

Za poslovanje bez briga

BITS koncept predstavlja liniju vodilju kompanije Positive u pružanju usluga korisnicima, sa ciljem potpunog zadovoljena njihovih IT potreba. Zasniva se na kreiranju naprednih IT usluga i rešenja, upotrebi najboljih iskustava, sopstvene baze znanja i dugoročnom planiranju održivosti informacionog sistema, sa ciljem da klijenti prepuste brigu o svom informacionom sistemu i fokusiraju se na ispunjenje ciljeva svog poslovanja.

Prostor za punu primenu BITS koncepta kod  klijenata stvara se njihovom potrebom da urede svoje poslovne procese na način da kompanija prepušta jedan deo poslovnih aktivnosti- tzv. IT OPERACIJE, specijalizovanim partnerima, kako bi unapredila svoje poslovanje. Zadovoljenje IT potreba na ovaj način omogućuje kompanijama da se usredsrede na svoje primarne aktivnosti, uštede značajna sredstva i poboljšaju efikasnost poslovanja. Prebacivanje IT operacija u nadležnost Pozitiva, koji se godinama profesionalno bavi pružanjem ove usluge, može doneti značajne benefite. BITS koncept, kao rešenje za rastuće IT potrebe, omogućuje kompanijama da uštede značajna sredstva, poboljšaju poslovanje, umanje operativni rizik poslovanja i fokusiraju se na svoju primarnu delatnost. Odgovornost za rad informacionog sistema je tako u rukama profesionalca koji, zbog bogatijeg iskustva i više resursa, posao obavlja efikasnije i kvalitetnije.

Kompanije se suočavaju sa potrebom da za sebe ili klijente realizuju projekte koji podrazumevaju značajne organizacione promene i usaglašavanja, a za koje često nemaju resurse, znanje i iskustvo. Positive, kao partner sa bogatim iskustvom i velikim brojem stručnih saradnika predstavlja optimalno rešenje za realizaciju aktivnosti (projekta).

Svaka kompanija danas, bez obzira na svoju veličinu ili delatnost, upućena je na informacionu tehnologiju kao alat za obavljanje svog poslovanja. Računari i štampači, računarska mreža i internet konekcija prisutni su u svakoj kancelariji, a zaposleni u svakodnevnom radu koriste poslovne aplikacije za rad s dokumentima i podacima, kao i elektronsku poštu kao osnovni vid poslovne korespondencije sa klijentima. Celokupna infrastruktura ne mora biti odgovornost kompanije. Kroz BITS koncept Positive obezbeđuje neophodnu infrastrukturu i sistemski softver za realizaciju poslovnih procesa klijenta. U zavisnosti od potreba Positive vrši neprekidan nadzor i upravljanje IT infrastrukturom i adaptaciju na dinamične zahteve poslovnih procesa klijenta.

01

Outsourcing

Napredak tehnologije, naročito u oblasti IT omogućio je, ali i uslovio da kompanije aktivno razmišljaju da povere deo svojih poslovnih procesa drugoj kompaniji, a da se pritom fokusiraju na svoju osnovnu delatnost.

02

Digitalna Transformacija

Digitalna transformacija je promena poslovnog modela primenom internih i eksternih strategija, uz čiju pomoć se upotrebom modernih tehnologija obezbeđuje efikasniji rad zaposlenih i kvalitetniji odnos sa klijentima. 

03

Cyber Security

Razvojem informacionih tehnologija i činjenicom da je danas svaka kompanija upućena na upotrebu ovih tehnologija, pitanje informacione bezbednosti postalo je ključno prilikom uspostavljanja i primene informacionog sistema kompanije. 

04

IT as an Infrastructure

Usluga Infrastructure as a service obuhvata analizu i izbor odgovarajuće IT infrastrukture (servera, računara, elemenata računarske mreže i periferija), isporuku, podešavanje i održavanje opreme u funkcionalnom stanju.