Izaberite stranicu

Digitalna Transformacija

Proces prelaska analognog poslovanja u digitalni, koji rezultuje povećanjem efikasnosti i brzine poslovanja i olakšava internu i eksternu komunikaciju.

Digitalna transformacija je promena poslovnog modela promenom internih i eksternih strategija, uz čiju pomoć se upotrebom modernih tehnologija obezbeđuje efikasniji rad zaposlenih i kvalitetniji odnos sa klijentima. Digitalna transformacija je kontinuirani proces kojim se preduzeća prilagođavaju ili pokreću suštinske promene kod svojih klijenata, iskorišćavajući digitalne kompetencije za inoviranje novih poslovnih modela, proizvoda i servisa koji spajaju digitalno, fizičko, poslovno i korisničko iskustvo, istovremeno unapređujući operativnu efikasnost i performanse organizacije.

Kompanije usvajanjem i primenom novih tehnologija putem digitalne transformacije mogu smanjiti troškove, povećati produktivnost i proširiti svoju delatnost na nove oblasti.
Kompanije treba odmah da započnu proces digitalnog osposobljavanja. One koje u tom procesu ne napreduju, zapravo počinju da zaostaju za konkurencijom i sve kompleksnijim zahtevima klijenata. Prvi koraci će često biti posmatranje postojećih procesa i kako oni mogu da budu digitalizovani. U sledećim koracima se javljaju nove ideje i stvaraju uslovi za poslovni uspeh, ali prava transformacija poslovanja dogodiće se samo ukoliko svi resursi kompanije prihvate nove strategije. Prihvatajući ovaj koncept, kompanija stvara uslove za kvalitetniji kontakt sa svojim klijentima i stvara uslove za uspešan razvoj i rast.

Positive nudi klijentima iskustvo sopstvenog razvoja putem digitalne transformacije i znanja stečena tim procesom. To podrazumeva niz usluga iz oblasti postavljanja i unapređenja poslovnih procesa, primene međunarodnih standarda kvaliteta i upravljanja, optimizacije IT resursa i procesa podržanih informacionim tehnologijama. Sve to, kroz optimizaciju poslovnih napora u cilju zadovoljavanja rastućih potreba internih i eksternih korisnika ovih procesa Vaše kompanije.