Izaberite stranicu

Infrastructure as a Service

Analiza i izbor odgovarajuće IT infrastrukture uz isporuku, podešavanje i održavanje.

Okosnica BITS koncepta je ideja da kompanija klijenta ne ulaže svoja sredstva za investiranje u infrastrukturu informacionog sistema, već da obezbeđenje informacione infrastrukture prepusti kompaniji kao što je Positive. Na taj način, ne samo da kompanija bolje upravlja svojim troškovima, već i prepušta brigu o veličini, tehničkom kapacitetu, aktuelnosti i pouzdanosti rada informacionog sistema specijalizovanoj kompaniji kojoj je ova usluga osnovna delatnost.

Usluga  Infrastructure as a service  obuhvata analizu i izbor odgovarajuće IT infrastrukture (servera, računara, elemenata računarske mreže i periferija), isporuku, podešavanje i održavanje opreme u funkcionalnom stanju. Na ovaj način se značajne investicije u IT opremu delegiraju Positive-u, a mesečni trošak upotrebe postaje deo operativnih troškova (OPEX) kompanije. Kompanija klijent tada može da planira svoje troškove, dimenzioniše ih prema promenljivim potrebama i svoja slobodna sredstva usmeri u investiranje u osnovnu delatnost.

Oprema koja se koristi na ovaj način je pod konstantnim nadzorom Positive-a, a sve poteškoće u radu opreme rešavaju se u skladu i vremenu definisanim ugovorom koji obezbeđuje adekvatan i pouzdan rad informacionog sistema. U sistem „Infrastructure as a service“ spadaju usluge kao što su PCRM, SMS, NMS, RENT IT.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

5 + 14 =